CISTOTADIAMOND

CLARITY - čistota diamantu

Tieto nehomogénne častice môžu byť vnútornými charakteristikami, nazývanými - inklúzie ( tmavý „uhlík", biely „ľad", praskliny, atď...), ktoré vznikli v jednotlivých fázach tvorby kryštálu. Ďalej to môžu byť vonkajšie charakteristiky (škrabance, naturály, atď.), ktoré vznikli opracovaním, alebo ich nebolo možné opracovaním odstrániť. Od veľkosti a rozloženia týchto charakteristík závisí priradenie príslušnej triedy čistoty pozorovanému diamantu. Ako štandard pre merateľnosť sa používa lupa s 10 násobným zväčšením.

MEDZINÁ RODNÉ STUPNICE ČISTOTY DIAMANTU

LC (Loupe - Clean) alebo IF (Internal Flawless)
Čistota diamantu je označená „čistý pod lupou" (loupe-clean), pokiaľ za stanovených podmienok diamant spĺňa podmienku absolútnej priehľadnosti bez inklúzií.

VSS* (Very Very Small) (VVS1, VVS2)
Veľmi veľmi malé inklúzie, ktoré sú veľmi ťažko zistiteľné lupou s 10 - násobným zväčšením.

VS* (Very Small) (VS1, VS2)
Veľmi malé inklúzie, ktoré sú veľmi ťažko zistiteľné lupou s 10 - násobným zväčšením

SI* (Small Inclusions) (SI1, SI2)
Malé inklúzie ľahko zistiteľné lupou s 10 - násobným zväčšením ale neviditeľné voľným okom z korunovej strany brúsu

PI (Pique)
Stredné inklúzie evidentne viditeľné lupou s 10 - násobným zväčšením a ťažko viditeľné voľným okom z korunovej strany brúsu, nerušiace brilanciu

PII (Pique II)
Veľké a početné inklúzie, veľmi ľahko zistiteľné voľným okom z korunovej strany brúsu, ľahko znižujúce brilanciu diamantu

PIII (Pique III)
Veľké a početné inklúzie, veľmi ľahko zistiteľné voľným okom z korunovej strany brúsu, ktoré znižujú brilanciu diamantu.

*) Ďalšie delenie oddelenia VVS, VS a SI do dvoch pododdelení 1 a 2 môže byť použité len pre veľkosť kameňov 0,47 ct a väčšie.
Termíny „pure", „pure to eye", „comercial pure" alebo iné zavádzajúce výrazy alebo definície sú neprípustné.