BRUSDIAMOND

CUT - brus diamantu

Moderný briliantový brús je založený na optických výpočtoch so zameraním na maximálnu krásu kameňa, ktorá je výsledkom brilancie a disperzie.

 

Briliantový brús má kruhový obrys a skladá sa z koruny ( 32 faziet + tabuľka), pavilónu (24 faziet + možná kaleta).


 

Posúdenie kvality brúsu spočíva v porovnaní sledovaného kameňa s ideálnymi proporciami a symetriou matematicky vypočítaného modelu. Odchýlky od takéhoto modelu sú označované ako kvalita brusu, pre ktorú sa používa stupnica: very good, good, fair a poor. Niektoré laboratória pre najlepšie diamanty majú kategóriu excellent alebo ideal cut. Konečné prevedenie brusu sa nazýva finishing.

 

Efekt "Hearts and arraws" (Srdce a šípy) vznikne pri veľmi kvalitnom vybrúsení  briliantu. Môžete tak na briliante vidieť obrazec vyššie zmieneného názvu.