VAHADIAMOND

CARAT - váha diamantu

Hmotnosť diamantu je udávaná vždy v karátoch - medzinárodne je používaná skratka „ ct „ . Táto váha sa v certifikátoch udáva s presnosťou na dve desatinné miesta. Meranie prebieha s presnosťou na tri desatinné miesta, pričom zaokrúhlenie druhého desatinného miesta je možné len v prípade, že tretie desatinné miesto je 9.

1 ct = 200 mg = 0,2g

Vzhľadom k presne stanoveným parametrom briliantového brúsu je možné pomerne presne určiť váhu tiež zmeraním základných rozmerov briliantu, t. j. priemeru (min . v dvoch na seba kolmých os ) a výšky.

Odhadovaná hmotnosť [ct] = (priemer rundisty)2 x výška x 0,0061

Jednotka karát pochádza zo stredovekých trhov, kde sa ako váhová jednotka pre obchodovanie s drahými kameňmi, resp. pre ich vyváženie používali semená chlebovníka. Semená chlebovníka mali tú vlastnosť, že všetky vážili rovnako. Anglický názov chlebovníka je carob, od tohto slova vznikol názov carat = karát.