Úspešné Slovenky Ocenené Diamantovými Šperkami DIC

Úspešné Slovenky Ocenené Diamantovými Šperkami DIC

Desať úspešných žien bolo v nedeľu 22.6. ocenených titulom Slovenka roka 2014 v rovnomennej ankete, ktorú už po šiestykrát vyhlásil týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS. Na javisku historickej budovy opery Slovenského národného divadla si mimoriadne ocenenie prevzala Silvia Gašparovičová, ktorá prevzala záštitu nad touto anketou, druhé mimoriadne ocenenie patrí dlhoročnej redaktorke týždenníka Slovenka Elene Ťapajovej.

Počas slávnostného galavačera si cenu v kategórii umenie a kultúra prevzala popredná slovenská herečka Emília Vášáryová, ktorá je päťdesiat rokov členkou činohry Slovenského národného divadla. V oblasti veda a výskum si ocenenie odnáša Marta Kollárová, študijná prodekanka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala veľké množstvo pracovných a študijných pobytov v zahraničí a svoje bohaté skúsenosti využívala ako členka viacerých medzinárodných grantových agentúr a pracovných komisií. V kategórii biznis a manažment bola ocenená Jana Prágerová, ktorá už tretí rok produkuje charitatívny projekt Srdce pre deti a každoročne viacero podujatí a projektov, za oblasť médií a komunikácie získala ocenenie redaktorka Televíznych novín televízie Markíza Danica Kleinová.

Za oblasť vzdelávania a podpory mladých talentov si cenu prevzala Iveta Šimková, kardiologička a profesorka internej medicíny na Klinike kardiológie a angiológie Lekárskej fakulty SZU a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, v kategórii šport bola ocenená úspešná slovenská reprezentantka v tenise Dominika Cibulková, finalistka grandslamového turnaja Australian Open 2014. Cenu za zdravotníctvo si odnáša stomatologička Zorica Nemcová, ktorá sa ako jedna z mála venuje edukácii mládeže v súvislosti so starostlivosťou o zdravie a chrup. V kategórii charita získala ocenenie Patrícia Garajová – Jarjabková, televízna moderátorka, ktorá je každoročne garantkou Dňa krivých zrkadiel, na ktorom sa ľudia s mentálnym postihnutím predstavujú verejnosti.

Spoločnosť DIC sa už po šiestykrát stala hlavným reklamným partnerom Slovenky roka. Víťazky jednotlivých kategórií získali diamantový šperk ako prejav úcty úspešným ženám. V priamom prenose jednu z cien za DIC odovzdal riaditeľ obchodnej siete Ing. Pavol Ľupták.