Slovenka roka 2012 opäť za účasti DIC

Slovenka roka 2012 opäť za účasti DIC

V stredu 30. mája 2012 večer sa v historickej budove Slovenského národného divadla (SND) konalo vyhlasovanie výsledkov ankety Slovenka roka 2012, ktorú vyhlásili už po štvrtýkrát týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a SND.

Záštitu nad týmto projektom po štvrtý krát prevzala pani Silvia Gašparovičová. Počas galavečera, ktorý diváci mohli naživo sledovať na Jednotke, vystúpili Lucie Bíla, Michal David, Jožo Ráž, Ján Koleník, Patrícia Janečková či tanečná skupina Lúčnica. V rámci galavečera sa po prvýkrát  použila aj špeciálna svetelná šou 3D mapping.

GW9D0698

Víťazkami v jednotlivých kategóriách sa stali: 

UMENIE A KULTÚRA - Prof. Mgr. art. BOŽIDARA TURZONOVOVÁ - herečka, vysokoškolská profesorka

MÉDIA A KOMUNIKÁCIA - Mgr. OĽGA DÚBRAVSKÁ - vedúca PR oddelenia TV Markíza

VEDA A VÝSKUM - Doc. MUDr. DANIELA OSTATNÍKOVÁ, PhD. - prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

ZDRAVOTNÍCTVO - Doc. RNDr. MAGDALÉNA FULMEKOVÁ, CSc. - vysokoškolská učiteľka, prednostka Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

ŠPORT - HANA KOLNÍKOVÁ - reprezentantka Slovenska v atletike zdravotne postihnutých

CHARITA - Mgr. EVA ČERNÁ - banková ombudsmanka a zakladateľka Hlavného stanu nádeje – neziskovej organizácie a neziskového fondu

VZDELÁVANIE A PODPORA MLADÝCH TALENTOV - Mgr. ĽUBICA JÄGROVÁ - riaditeľka Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave

BIZNIS A MANAŽMENT - NATÁLIA BUGYI VICSÁPIOVÁ - podnikateľka, majiteľka tlačiarne NAVIGRAF, s. r. o. – ABSOLÚTNA VÍŤAZKA

slovrok2012_098slovrok2012_099_2

Dr. Eva Nagyová odovzdáva  cenu pre víťazku v kategórii vzdelávanie a podpora mladých talentov pani  Mgr. Ľubici Jägrovej.

Filozofiou ankety je prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní. Spoločnosť DIC je hlavným reklamným partnerom už po štvrtýkrát a víťazkam jednotlivých kategórii venovala briliantové šperky a absolútnej víťazke briliantový prsteň.

slovrok2012_220slovrok2012_293