D.I.C. otvorila v Budapešti nový Showroom

D.I.C. otvorila v Budapešti nový Showroom

Spoločnosť Diamonds International Corporation úspešne pokračuje v rozširovaní svojich obchodných aktivít a otvorila ďalší showroom, tento raz v maďarskej metropole Budapešti. Maďarsko sa tak stalo v poradí siedmou krajinou, kde má D.I.C. podobné prezentačné priestory. 

V rámci slávnostného otvorenia, ktoré sa uskutočnilo 24. apríla, predstavil Mgr. Alexander Nagy, riaditeľ D.I.C. Hungary, predovšetkým ciele spoločnosti na maďarskom trhu. Na jeho slová nadviazal diamantovým prípitkom MUDr. Luboš Říha, predseda predstavenstva D.I.C. Luboš Říha sa následne ujal aj rozkrojenia ozdoby rautu - torty v tvare briliantu. Slávnostného aktu sa zúčastnila taktiež rada významných hostí. Pozvanie do sveta krásy a dokonalosti prijali jeho excelencia Peter Weiss, veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku, alebo Stephen Burger, riaditeľ Maďarského gemologického inštitútu.  Nechýbali pochopiteľne ani ďalší zástupcovia D.I.C. a významní partneri z Maďarska a Slovenska.

Rozhodnutie otvoriť showroom v maďarskej metropole vychádza z dlouhodobej stratégie firmy, ktorej cieľom je transparentným spôsobom ponúknuť možnosť vložiť finančné prostriedky do diamantov, jedného z najatraktívnejších investičných nástrojov súčasnosti. Vzhľadom k tomu, že trh je podobný českému alebo slovenskému, predpokladá vedenie spoločnosti aj tu nemalý záujem o diamanty, diamantové šperky a ďalšie atraktívne produkty z ponuky D.I.C. Správnosť rozhodnutia potvrdila prvá objednávka hodiniek D.I.C., ktorá sa uskutočnila už počas slávnostného otvorenia.