D.I.C na multiumeleckej výstave a aukcii výtvarných diel

D.I.C na multiumeleckej výstave a aukcii výtvarných diel

28. - 30.9.2009 sa uskutočnila multiumelecká výstava spojená s aukciou výtvarných diel známych slovenských a svetových umelcov. Podujatie sa uskutočnilo v Clube Penati  v Bratislave pod záštitou veľvyslankyne Kostariky – pani Any Teresy Dengo Banavides.  Spoločnosť D.I.C. bola priamo súčasťou tejto umeleckej výstavy, kde boli po tri dni vystavené šperky.

Hlavným cieľom podujatia, okrem možnosti získať nádherné a hodnotné diela, je podpora a prezentovanie myšlienky vzájomnej spolupráce, rešpektovanie a uvedomenie si svetovej jednoty medzi všetkými ľuďmi . Pre toto podujatie boli umelecké diela špeciálne vybrané tak, aby prezentovali   idey  Centra Umenia. Jedinečnosť a čistotu umenia Centrum umenia spája s najvyššími hodnotami ako je diamant. Diamant vnímaný ako súčasť umenia – jeho jedinečnosťou, čistotou, umeleckým majstrovstvom vo výbruse na briliant, energiou a v neposlednom rade aj vzácnosťou a s ňou súvisiacou vysokou hodnotou, podobne ako pri vzácnom umení.  Časť získanej sumy z aukcie bude použitá na vytvorenie dokumentárneho filmu o džezmenovi  Dodovi  Šoškovi.

Na podujatí boli prezentované diela najlepších umelcov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Bulharska, Nórsko, Grécka či Chille (napr. Milan Laluha, Rudolf Sikora, František Lipták, Rudolf Fila, Karol Kállay, Mária Rudavská, Bohdan  Jelínek, daniel Krejbich atď.)