Investície do diamantov

Od počiatku vekov premýšľajú ľudia vlastniaci určité investičné prostriedky ako ich optimálne rozložiť. Rozložiť tak, aby im zabezpečovali čo najväčší výnos a minimálnu námahu pri jeho dosahovaní.
Zároveň ich trápilo, ako tieto prostriedky zabezpečiť proti všetkým politickým, ekonomickým a prírodným vplyvom. Dnešná ekonomická veda si ustanovila pojmy Výnos, Riziko a Likvidita, ktorými je možné každú investíciu charakterizovať.

 

Nanešťastie, žiadny investičný nástroj jednotlivo nedokáže tieto tri kritéria obsiahnuť v optimálnej miere.Z toho dôvodu začali vznikať investičné portfólia - rozloženie majetku a investícií.

 

Staré príslovie hovorí: rozdeľte majetok na tretiny. Jednu tretinu nechajte aktívnu – napr. vlastné podnikateľské aktivity. Jedna tretina nech prináša určitú rentu – napr. nehnuteľnosti, cenné papiere. Jednu tretinu však uschovajte, uložte ako „rezervu na horšie časy“, ktorú v ideálnom prípade nepoužijete a odovzdáte ďalšej generácií. Odpradávna tu svoje dominantné miesto majú zlato, drahé kamene a predovšetkým diamanty.

 

10 dôvodov prečo je diamant od Diamonds International Corporation výhodnou alternatívnou investíciou.

INVESTICE

10 dôvodov prečo je diamant od Diamonds International Corporation výhodnou alternatívnou investíciou.

1. Maximálna koncentrácia bohatstva

Neexistuje zrovnateľná hodnota v ekvivalentnom objeme. Doposiaľ najdrahší predaný diamant spoločnosti D.I.C. - 11,83 ct /G/IF a jeho cena cca 1,2 milióna EUR bez DPH (briliant s priemerom 14,6 mm a výškou 9 mm). Zrovnateľnú cenu má napríklad 30 kg rýdzeho zlata. Vysoká mobilita, ľahký, nenápadný transport. Na brúsené diamanty nie sú nikde vo svete žiadne embargá.

2. Stály nárast ceny

Kontinuálny medziročný nárast ceny bez kolísania ako u menových kurzov či iných komodít. Jediné dva výkyvy za posledných 100 rokov boli v období 1978 – 1981 a na prelome rokov 2008-2009. Určitému objemu investície odpovedá určitá miera výnosu, pri možnosti voľby zloženia portfólia v závislosti na veľkosti diamantov a ich likvidite.

3. Najstabilnejšia investícia posledného desaťročia

V priebehu času je diamant vďaka svojmu konzervatívnemu a stálemu nárastu vyhodnotený spoločne so zlatom ako najstabilnejší investičný nástroj. Toto sa prejavilo predovšetkým v dobách ekonomických kríz. Od polovice roku 2007 prudko narastal záujem o investičné diamanty (súvislosť s hypotekárnou krízou), čo dvíhalo veľmi významne ich cenu až do polovice roka 2008. Od tejto doby je cena stabilná (samozrejme rastie sila dolára, čo sa prejavilo pri náraste reálnej hodnoty), len ku koncu roka 2008 bol ľahký pokles tržných cien. Aj napriek tomu bol celkový nárast za rok 2008 v kladných číslach.

4. Diamant nepozná hranice

Hodnota diamantov sa prepočítava cez USD a je zhodná po celom svete. Najefektívnejším miestom obchodu sú diamantové burzy, ktoré sú po celom svete a je ich takmer 30.

5. Symbol bohatstva a prosperity

Zlato a diamanty boli od pradávna súčasťou pokladov, korunovačných klenotov a dedičstva významných rodov. Dnes si napríklad anglickú kráľovnú na verejnosti nedokážeme predstaviť bez krásnych diamantových šperkov. Taktiež všetky populárne osobnosti zdobí diamantový šperk.

6. Diskrétne bohatstvo

Ak vlastníte napríklad nehnuteľnosti, auto, loď či lietadlo, každý na katastre nehnuteľností či v príslušnom registri zistí, aký je váš majetok. Ak zbierate starožitnosti, taktiež neuniknete pozornosti svojho okolia. Diamanty, pokiaľ nechcete, nikto okrem vás nevidí. Máte možnosť ich uschovať pred závistlivými pohľadmi spoločnosti, konkurencie, susedov.

7. Diamantový šperk - nadčasový dar

Estetická hodnota diamantu je jasná už na prvý pohľad. Diamanty sú večné a sú inšpirujúce svojou krásou a leskom. Nepredstavujú len racionálne investície, je to vášeň! Diamant ako dar vždy vyjadruje veľkosť a hĺbku vzťahu k obdarovanej osobe. Je to dar, na ktorý sa nezabúda. Diamanty sa odovzdávajú z generácie na generáciu, deje sa tak už storočia. Diamanty so svojím majiteľom nadviažu osobný vzťah a sú s ním celý život. Je to majetok, ktorý nie je na očiach a ako dedičstvo sa stáva cenenými rodinnými klenotmi s tradíciou. Diamant je šperk. Ak chcete umocniť svoj pôžitok z diamantu, nechajte ho osadiť do niektorého z drahých kovov. Získate tak originálny šperk, ktorého hlavnú hodnotu bude tvoriť práve Váš diamant.

8. Diamant zakladá tradíciu

Diamant ako investícia a efektívna forma úschovy majetku sa využíva storočia. Vždy kombinoval krásu s vysokú hodnotou. V súčasnej dobe je do diamantov ukladaných 7 % disponibilných prostriedkov občanov krajín EU. Diamantový šperk a jeho odovzdávanie z generácie na generáciu vyjadruje súdržnosť rodov v priebehu času.

9. Výnimočné fyzikálne vlastnosti – Diamant nezničiteľná investícia

Všetky predchádzajúce body sú možné predovšetkým vďaka výnimočným fyzikálnym vlastnostiam tohto nerastu. Je najtvrdším materiálom našej planéty, odolný voči všetkým chemickým zlúčeninám, vysokým teplotám (do 1300°C) a silám (Pozor!!! Je ale pomerne krehký).

10. Silný obchodný partner

Spoločnosť Diamonds International Corporation je jediným českým akcionárom a členom najstaršej diamantovej burzy v Antverpách. Spolupracuje s najväčšími svetovými brusiarnami a prestížnymi gemologickými laboratóriami. Špecializuje sa na výrobu originálnych diamantových šperkov a poradenstvo v oblasti investičných diamantov. K zakúpeným diamantom dáva automaticky certifikát medzinárodne uznávaného laboratória. Spoločnosť je najväčším predajcom voľných diamantov v Českej republike.