Ako  vzniká šperk

Spoločnosť  Diamonds International Corporation – D. I. C. a.s. je originálnym výrobcom luxusných diamantových šperkov. Vývoj a výroba šperkov, vrátane  nových modelov  prebieha  vo  vlastných dielňach, v  ktorých pracujú  zlatníci a faseri s bohatými skúsenosťami v odbore.

Výroba:

Grafický návrh

Každý šperk začíná myšlienkou, ktorá je reakciou na potreby trhu. Preto prvotná myšlienka väčšinou vyústi do prvej skice - ručne rozkresleného návrhu.

Výrobný  návrh

V tejto fáze  sa väčšinou využíva technológia, kedy sa skica prevádza  do 3D programu, na ktorom sú vidieť  všetky  detaily a je možné vytvoriť  foto ( render ) šperku.

Voskový model

Výroba voskového master modelu môže prebiehať ručne, alebo vytvorením pomocou technológií
(CNC fréza, vosková tlačiareň, fotopolyméry ).

Výroba gumovej formy

Výroba formy pre priame liatie do strateného vosku.

Model pre priame liatie

Výroba stromčeku má svoje zákonitosti.

Zatmelenie

Zatmelenie  a vypálenie voskového stromu je časovo náročné a vyžaduje presné dodržiavanie technologických postupov.

Liatie

Používajú sa dve základné  technológie:

1)vákuová
2)odstredivá

Očistenie  a odrezanie  odliatkov

Fasovanie

Rozlišujeme niekoľko  druhov  fasovania  (do krapen, do zrniek, do hladka).

Leštenie

Pri leštení je najdôležitejšie  využívať moderné  prístroje pre zmenšenie  strát pri ich spracovaní.

Povrch

Pre zušľachtenie povrchu bieleho zlata sa  používa technológia  galvanického rhódia (platinového kovu). S touto technológiou  súvisí veľké množstvo  krokov, ktoré zaistí presné vyčistenie  výrobku.

Označovanie  prsteňa

V prvom  rade prsteň  putuje na puncový úrad, kde je označený  puncovnou značkou podľa legislatívy.

Výstupná  kontrola

Každý náš výrobok prechádza starostlivou  kontrolou akosti. Následne je vybavený  číslom certifikátu a výrobnou  značkou D. I. C. Kvôli transparentnosti celého obchodu je číslo tohoto certifikátu vyryté tiež  do šperku.


 

Zabalenie  šperku a príprava k expedícii

Spoločnosť  využíva vlastné korporátne obaly.