Diamant sa ako jediný drahý kameň v prírode vyskytuje vo všetkých farebných modifikáciách. Pravda diamanty vyskytujúce sa najčastejšie v prírode sú po vybrúsení vo farbách od bielej po žltú. Na tieto základné farby bola priata medzinárodná stupnica farieb, ktorá sa označuje písmenami latinskej abecedy D - Z. Čím je farba kameňa belšia, tým je jej označenia bližšie k začiatku abecedy.

Farebnú špecifikáciu musí vykonávať skúsený profesionál pomocou sady vzorkových kameňov ( Master stones), ich porovnávaním s hodnoteným kameňom. Musia byť dodržané štandardné podmienky pozorovania napr. normalizované svetlo o 5000/5500 K (D55) a štandardné postupy pre zaradenie pozorovaného kameňa do určitej farebnej triedy.


MEDZINÁRODNÉ FAREBNÉ STUPNICE HRD, GIA, CIBJO
  (1) (2)
Prvotriedne biely + ( Exceptional white+ ) D RIVER
Prvotriedne biely ( Exceptional white ) E
 
Veľmi biely+ ( Rare white+ ) F Top Wesselton
Veľmi biely ( Rare white ) G
 
Biely ( White ) H Wesselton
 
Ľahko tónovaný biely ( Slightly tinted white ) I Top Crystal / Crystal
  J
 
Tónovaný biely ( Tinted white ) K Top Cape
  L
 
Ľahko nažltlý ( Tinted color ) (3) M From Cape to Yellow
1 - ľahko nažltlý, 2 - nažltlý,
3 - ľahko žltý, 4 - temer žltý
Z
Farebné diamanty ( Fancy Diamonds )
(1) Nomenklatúra GIA (GIA Tems)
(2) Dočasné používanie do roku 1990 ( Transitional use until 1990)
(3) Možné ďalšie delenia (tónová škála 1,2,3,4) (Optional subdivision)

 

Fancy color sa nazývajú diamanty s intenzívnym zafarbením.


Fluorescencia

Pri ožiarení diamantu UV svetlom vyžarujú niektoré kamene sfarbené svetlo - fluorescenciu.

Stupne: žiadna - slabá - stredná - silná (none - slight - medium - strong)