Diamant

Základné pravidlá 4C

Základné pravidlá 4C

Pri hodnotení a certifikácii diamantov sa posudzujú základné parametre diamantov ako sú brús /cut/, váha /carat/, čistota /clarity/, farba /color/, ktoré majú zásadný vplyv na cenu diamantu. Tieto parametre sa označujú 4C. Ďalej, môžu byť v certifikátoch údaje o rozmeroch, fluorescencii, mapa vnútorných a vonkajších charakteristík, atď. Pre dokonalé pochopenie systému hodnotenia diamantov odporúčame celosvetovo uznávanú učebnicu Vereny Pagel - Theisen Diamond Grading ABC, ktorá bola vydaná v českom preklade Ing. Ladislava Klabocha - Diamanty - Príručka hodnotenia...
Celý článok
Diamantové dejiny

Diamantové dejiny

V majetku vladárov a bohatých ľudí boli uchovávané v surovom stave a dokonale krásne kryštály boli veľmi cenené. Diamant sa tešil veľkej popularite ako talizman vďaka svojej výnimočnej tvrdosti a ďalší skvelým vlastnostiam. Bol symbolom odvahy a mužnosti - čiže vlastností rýdzo mužských. Mystická sila diamantov bola objavená už v dávnom Egypte, kedy nosenie diamantov na štyroch prstoch ľavej ruky malo zaistiť, že vena amoris („žila lásky") povedie z prstov priamo do srdca. Umiestnenie diamantov a tiež diamantového prachu na končeky prstov malo zaistiť...
Celý článok
Vznik Diamantov

Vznik Diamantov

Slovo diamant má pôvod v gréckom adamas - nepremožiteľný. Diamant je najtvrdším materiálom na svete. Akokoľvek je jeho výskyt unikátny, je tvorený najčastejšie zastúpeným prvkom v prírode - uhlíkom. Atómy uhlíka sú spojené krátkymi pevnými väzbami v kubickej kryštalickej mriežke. Kryštalizácia prebieha za krajných podmienok, kedy tlak presahuje 70 000 kilogramov na centimeter štvorcový a teplota je vyššia než 3 000 stupňov Celzia, čo odpovedá podmienkam v hĺbkach cca 100 - 200 KM pod povrchom zeme. Vďaka svojej tvrdosti je diamant schopný cestovať zemskou...
Celý článok
Obecne o certifikácií diamantov

Obecne o certifikácií diamantov

Na certifikáte (alebo rodnom liste) diamantu musia byť uvedené údaje o 4c - farba, hmotnosť, čistota a typ brúsu. Certifikát musí obsahovať názov a adresu laboratória, číslo a dátum vystavenia certifikátu. Certifikát vám ako kupcovi zaručuje kvalitu a pravosť vášho diamantu. Pokiaľ by ste sa rozhodli kvalitu svojho diamantu preskúmať tiež osobne, sú dve možnosti, ako to urobiť. Po prvé sú potrebné niekoľkoročné skúsenosti s posudzovaním diamantov, určité sady prístrojov a nástrojov a tisíce kameňov, ktoré sme už hodnotili a ktoré boli hodnotené niekým...
Celý článok
IGI

IGI

Celý článok
Najzaujímavejšie diamanty

Najzaujímavejšie diamanty

  100 největších diamantů světa
Celý článok
CUT - brus diamantu

CUT - brus diamantu

Moderný briliantový brús je založený na optických výpočtoch so zameraním na maximálnu krásu kameňa, ktorá je výsledkom brilancie a disperzie.   Briliantový brús má kruhový obrys a skladá sa z koruny ( 32 faziet + tabuľka), pavilónu (24 faziet + možná kaleta). Posúdenie kvality brúsu spočíva v porovnaní sledovaného kameňa s ideálnymi proporciami a symetriou matematicky vypočítaného modelu. Odchýlky od takéhoto modelu sú označované ako kvalita brusu, pre ktorú sa používa stupnica: very good, good, fair a poor. Niektoré laboratória pre najlepšie diamanty...
Celý článok
Naleziská diamantov

Naleziská diamantov

NAJVÝZNAMNEJŠIE SVETOVÉ LOŽISKÁ India Do 18. storočia boli India a Borneo jedinými producentmi diamantov. Odtiaľ pochádzajú tiež  niektoré veľké a slávne diamanty, medzi inými Koh-i-Noor, Veľký Mogul, Orlov alebo modrý Hope. Dnešný význam indických ložisiek je však zanedbateľný. Austrália Austrália je jedným z najväčších svetových producentov diamantov. V súčasnosti prebieha ťažba v primárnom ložisku Argyle s názvom AKl, ktorý sa nachádza v západnej Austrálii v oblasti Kimberley (nezamieňať s Kimberley v Južnej Afrike) a podľa dostupných informacií...
Celý článok
HRD

HRD

 
Celý článok
COLOR - farba diamantu

COLOR - farba diamantu

  Farebnú špecifikáciu musí vykonávať skúsený profesionál pomocou sady vzorkových kameňov ( Master stones), ich porovnávaním s hodnoteným kameňom. Musia byť dodržané štandardné podmienky pozorovania napr. normalizované svetlo o 5000/5500 K (D55) a štandardné postupy pre zaradenie pozorovaného kameňa do určitej farebnej triedy.   Fancy color  sa nazývajú diamanty s intenzívnym zafarbením. Fluorescencia Pri ožiarení diamantu UV svetlom vyžarujú niektoré kamene sfarbené svetlo - fluorescenciu. Stupne: žiadna - slabá - stredná - silná (none - slight...
Celý článok
1 2 3