Od počiatku dejín premýšľajú ľudia, vlastniaci určité investičné prostriedky, ako je ich optimálne rozložiť. Rozložiť tak, aby im zaisťovali čo najväčší výnos a minimálnu námahu pri jeho dosahovaní.
Zároveň ich trápilo, ako tieto prostriedky zaistiť proti všetkým politickým, ekonomickým a prírodným vplyvom. Dnešná ekonomická veda si ustanovila pojmy Výnos, Riziko a Likvidita, ktorými je možné každú investíciu charakterizovať.

Bohužiaľ, žiadny investičný nástroj jednotlivo nedokáže tieto tri kritéria obsiahnuť v optimálnej miere.

Z toho dôvodu začali vznikať investičné portfólia – rozloženie majetku a investícii.

Staré príslovie hovorí: rozdeľte majetok na tretiny. Jednu tretinu nechajte aktívnu – napr. vlastné podnikateľské aktivity. Jedna tretina nech vynáša určitú rentu – napr. nehnuteľnosť, cenné papiere. Jednu tretinu však uschovajte, uložte ako „rezervu na horšie časy“, ktorú v ideálnom prípade nepoužijete a predáte ďalšej generácii. Od pradávna tu svoje dominantné miesto majú zlato, drahé kamene a predovšetkým diamanty.

Prečo investovať do diamantov


Bezpečná investícia

Každý diamant má certifikát nezávislého svetového gemologického laboratória IGI, HRD alebo GIA.

Trvalá hodnota

Cena diamantov je stabilná, dlhodobo len rastie a nepodlieha žiadnej inflácii.

Neregistrovaná investícia

Diamant nie je evidovaný žiadnymi úradmi, je to plne anonymné vlastníctvo.

Koncentrované bohatstvo

V malom objeme diamantu je veľká hodnota, napr. 1 kg zlata je ekvivalent zhruba 0,5 gramu kvalitného diamantu.

Jednoduchá mobilita

Diamant ľahko a bezpečne prenesiete z miesta na miesto kdekoľvek po svete.

Rýchla likvidita

Na jednej strane sveta diamant kúpite a druhej strane sveta ho zasa predáte.

Nezničiteľnosť

Diamant nezničí domáci oheň, voda, kyseliny… Je takmer nezničiteľný.