VŠEOBECNE O CERTIFIKÁCII DIAMANTOV

Každý diamant predávaný serióznym obchodníkom musí mať certifikát, ktorý vystaví svetovo uznávané gemologické laboratórium.

Na certifikáte (alebo rodnom liste) diamantu musia byť uvedené údaje o 4c – farba, hmotnosť, čistota a typ brúsu. Certifikát musí obsahovať názov a adresu laboratória, číslo a dátum vystavenia certifikátu. Certifikát vám ako kupcovi zaručuje kvalitu a pravosť vášho diamantu.

Pokiaľ by ste sa rozhodli kvalitu svojho diamantu preskúmať tiež osobne, sú dve možnosti, ako to urobiť.

Po prvé sú potrebné niekoľkoročné skúsenosti s posudzovaním diamantov, určité sady prístrojov a nástrojov a tisíce kameňov, ktoré sme už hodnotili a ktoré boli hodnotené niekým iným, veci znalým. Táto metóda je totiž pre radového investora temer nepoužiteľná.

Druhou možnosťou je použitie diamantových testerov. Jedná sa o veľmi rýchlu a pomerne spoľahlivú metódu, ako zistiť, či sa jedná o pravý kameň. Bohužiaľ testery niečo stoja, t.j. počiatočná investícia popri vlastnom kameni je asi 600 Eur. Naviac pomocou tejto metódy sa nedá určiť farba, čistota a kvalita brúsu.