Ogólnie o certyfikacji

Każdy diament inwestycyjny posiadać powinien certyfikat wystawiony przez niezależne laboratorium gemmologiczne. Dokument ten jest potwierdzeniem autentyczności i właściwości fizycznych danego kamienia.

Najważniejsze informacje zawarte w certyfikacie dotyczą jego cech określonych zasadą 4C, czyli barwy, wagi, czystości, rodzaju i jakości szlifu. Dane te pozwalają oszacować wartość diamentu i jego walory inwestycyjne. Certyfikat obowiązkowo zawiera także nazwę i adres laboratorium gemmologicznego, który go wydał, numer i datę jego sporządzenia.

Jak sprawdzić właściwości kamienia?

Idealnie byłoby, gdyby każdy mógł samodzielnie sprawdzić parametry 4C swojego kamienia. Praktycznie jest to jednak niemożliwe. Zbadanie diamentu wymaga wieloletniego doświadczenia przy ocenianiu kamieni szlachetnych, porównania własnych ocen z ocenami specjalistów, a do tego posiadania kosztownych urządzeń mierniczych, wraz z umiejętnością ich obsługi. Praktycznie jedyną możliwością zweryfikowania prawdziwości danych z certyfikatu jest przesłanie kamienia do zbadania do innego, powszechnienie uznawanego za wiarygodne, laboratorium gemmologicznego.

W warunkach domowych możliwe jest jednak sprawdzenie autentyczności posiadanego diamentu. Szybkie i niezawodne badanie pod tym kątem możliwe jest dzięki użyciu diamentowych testerów. Urządzenia te wykorzystują unikalną wartość przewodnictwa ciepła diamentów (6x większej niż przewodnictwo miedzi). Ceny takich testerów kształtują się od 1 000 zł wzwyż.