Prvi dijamanti su bili nađeni u naplavi rijeke Golconda u Indiji, godina nalaza pak nije točno poznata. U jednom djelu porezne knjige iz 4.stoljeća prije Krista se pojavljuju zapisi koji dokazuju da je dijamant bio roba sa kojom se u Indiji trgovalo vrlo često.

Vladari i bogati ljudi su dijamante držali neobrađene. Kristali savršenih oblika bili su iznimno cijenjeni. Dijamant je bio popularan kao talisman i to zbog svoje iznimne tvrdoće i drugim posebnim osobinama. Bio je simbol hrabrosti i muškosti – znači simbol muških osobina.

Mistična moć dijamanata bila je otkrivena već u starom Egiptu. Nošenje dijamanata na četiri prsta lijeve ruke trebalo osigurati da „vena amortis“(vena ljubavi) bude išla iz prstiju direktno u srce. Nošenje dijamanata ili dijamantnog praha na vrhovima prstiju trebalo osigurati spajanje ljubavi sa vječnošću.

U Evropu je dijamante prvi put dovezao najvjerojatnije Aleksandar Veliki. Iz prva su je ljudi gledali kao misteriozne, govorilo se da imaju čudne moći liječenja. Govori se da kad je Aleksandar Veliki došao u Dolinu dijamanata, ugledao je dno pune dragulja, koje čuvalo nekoliko ogromnih zmija sa đavljim pogledom. Aleksandar je uspio prevariti zmije i sve dijamante njima uzeti. U staroj Grčkoj smatrali ljudi dijamante suzama bogova koje su pale na zemlju. Da bi naglasili tvrdoću dijamanta, imenovali u ga „adamas“ – nepobjediv. 60 godina prije Krista piše Plinius o dijamantima u svojoj Povijesti prirode. Prvi nebrušeni dijamant se u Rimu pojavio između 1. i 3. stoljeća. U 13.stoljeću Marko Polo opisuje Ormuy kao glavno perzijsko tržište dijamanata.

U 13.stoljeću je glavno tržište i centar dijamanata na zapadu bila Venecija. Od početka 13.stoljeća s njima trgovala većina glavnih gradova Evrope. Od tama su dolazili trgovci sa svilom i dijamantima u Bruggu. Brugg je postao centar poslovanja sa dijamantima ali i mjesto gdje se dijamanti počeli obrađivati. Dijamantna industrija se brzo proširila. Tomu je prispio i zemljak iz Brugg Lodewijck van Berken, izumitelj dijamantnog brušenja.

Proces obrađivanja dijamanata je dugo vrijeme bila tajna. Tek u 14.stoljeću su se bijeli osmerokut - polirali na drvenoj ili bakrenoj podlozi pokrivenoj dijamantnom prašinom. Na taj način se već i prije obrađivali dragi kameni i slonova kost. U slučaju dijamanata je to ali bio vrlo dug proces. Od 15.stoljeća su tehnike obrade bile poboljšane, nepravilnosti na dijamantu se odlamale. Brusio se i dalje onaj prirodni oblik. Kamen u obliku piramide se stavljao u prstenje. Glavni razlog obrade je bio riješiti se površnih neravnina i pukotina. Uzorci takvih kamena su se našli u fragmentima nakita i stare keramike.

Izum brušenja na čeličnoj podlozi pokrivenoj dijamantima ponudio je brusačima više mogućnosti obrade tog kamena: krajem 15. stoljeća su se pojavile brušene „table“ u oblicima kvadra, pravokutnika, trapeze ili rozete.

Pronalazak direktnog puta u Indiju u 1498 godini, ( Vasco de Gama) je preselio centar trgovanja iz Venecije u Lisabon. Od kraja 14.stoljeća postaje Antverpen svjetski centar trgovanja sa dijamantima. Dijamant je savršeni simbol vječne povezanosti. Tato tradicije beskrajne ljubavi je održavana već nekoliko stoljeća. Prvi zapisi o darivanju dijamanta kao jedinstvenog simbolu ljubavi potiče iz 15.stoljeća.

Tradiciju darivanja dijamantnog prstena kao zaručničkog poklona počeo je 1477 godine vojvoda Maksimilijan Austrijski, kada je zaručnički prsten dao Mariji Burgundskoj. Od tada se tato tradicija proširila po cijelom svijetu iz aristokratskih obitelji u obitelji poduzetnika i u zadnjem stoljeću i u obitelji „običnih radnika“.

U zlatno doba 16. stoljeća je trgovina sa dijamantima bila uglavnom u rukama portugalskih židova i talijanskih trgovaca.

Od 17.stoljeća se razvija brušenje dijamanata u raznolikim oblicima. Dijamanti su se brusili u polo okrugle oblike, kapljica, markiz i druge. Brusaći dijamanata su bili iz Atverpenu i radili su na najvišim katovima kuća, gdje je bilo najviše svijetlosti.

Do kraja 18.stoljeća su iskopi dijamanata u Indiji bili iscrpljeni i prosperitet Antverpenu je pao i ako su bila nova nalazišta otvorena u drugoj polovici 18. stoljeća u Brazilu.

 

U drugoj polovici 19. stoljeća poslije dugog eksperimentiranja objavio je Henry Morse iz USA prvi moderni briljantni brus, koji kasnije još usavršio i matematski objasnio i u 1919 g. objavio u USA Marcel Tolkowski, koji je danas prepoznat kao izumitelj modernog briljantnog brusa.

Prvi dijamantni kartel De Beers

Braća De Beers, vlasnici male farme u Kimberley, su 1871 g. dali dozvolu holandskim lovcima na dijamante da prouče njihovo zemljište. Pokazalo se da je zemlja jako bogata na dijamante. Ta vijest se proširila kao vatra i u brzo je bila cijela farma puna tragača dijamanata.

Braća De Beers su prodali svoju farmu i odselili su se. Među najambicioznijima tragačima je bilo nekoliko Engleza: Cecil J.Rhones i braća Harry i Barney Bornat. Postepeno su otkupljivali jednu koncesiju za drugom i na kraju su postali većinski vlasnici rudnika u Kimberley. G.1888 osnovali su tvrtku DeBeers consolidated Mines Limited, prethodnik današnje tvrtke, koja igra veliku ulogu na današnjem tržištu dijamanata.

Tvrtka De Beers ima sistem složen od mnogo firmi sa uzajamno povezanim vlasništvom, koje dosežu u sve dijelove industrije od otkupa kamenova iz vlastitih rudnika i rudnika drugih tvrtki do obrade i prodaje. ( Diamond Producers Association – vlasnik pojedinačnih rudnika tvrtke De Beers Consolidated Mines Ltd. Druge kčerine tvrtke su Diamond Corporation, koja dogovara poslove sa dijamantnim rudnicima, De Beers Centenary AG, Central Selling Organisation i druge.) Upravo De Beers Centenary je vlasnik dugotrajno ugovornih licencija za kupnju neobrađenih dijamanata iz iskopa u drugim zemljama. Ima isto dionice u više od 1.300 južnoafričkih i međunarodnih tvrtki. Na taj način je DeBeers kontrolirala cijelo svjetsko tržište do 2001 godine, uključujući i produkciju najveće rudarske tvrtke Alrosa. Potrošenje zaliha u južnoafričkim rudnicima i otvaranje novih rudnika na primjer u Rusiji, Kanadi ili Australiji, dovelo De Beers do gubitka kontrole nad cijelim tržištem koji oficialno najavila 2001 godine. Premda je do danas najvećim trgovcem sa dijamanti.