4C-ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI DIJAMANATA

Osnovna pravila 4C

Osnovna pravila 4C

Vrednovanje (procjenjivanje) dijamanata, zasnovano je na profesionalnoj prosudbi, počelo se koristiti u svezi sa naglo rastućim tršištem dijamanata. GIA (Gemological Institute of America) u USA je godine 1935 osnovao Gem Trade Laboratory, Gubelinov laboratorij u Lucernu izdaje certifikate od godine 1940, a u godini 1961 bila je osnovana Međunarodna organizacija udruženja proizvođača i trgovaca dragog kamenja, nakita i bisera CIBJO i u godini 1976 osnovano je Odjeljenje za certificiranje Visoko vijeće za dijamante (Hoge Raad voor Diamanten) HRD. Prilikom procjene i certifikacije dijamanata...
Opširnije
CUT - brus

CUT - brus

Moderni brus brilijanta je utemeljen na optičkim izračunima usmjeren na maksimalnu ljepotu kamena, koja rezultira briljantnošću i disperzijom. Briljantni brus ima okrugli oblik i sastoji se od krune (32 faceta i tablica) i paviljona (24 faceta i moguće kalete) . Prosuđivanje kvalitete brusa zasniva se na uspoređivanju promatranog kamena s idealnim proporcijama i simetrijom matematički izračunatog modela (nepravilnosti simetrije su definirane kao greške brusa) . Odstupanje od takovog modela su označeni kao kvaliteta brusa i svrstani su u pojedine razrede: very good, good, fair i poor....
Opširnije
COLOR – boja

COLOR – boja

Dijamant se kao jedini dragi kamen u prirodi pojavljuje u svim bojama spektra. Najčešće se ali dijamant koji se pojavljuje u prirodi po obradi brušenjem nalazi se u bojama od bijele do žute. Na toj osnovi boja bila je prihvaćena i međunarodna ljestvica boja, koja se označava slovima latinične abecede D – Z. Čim je boja kamena bijelja, time je njezina oznaka bliža početnom slovu abecede.   Specifikaciju boja mora raditi iskusni profesionalac pomoću kompleta uzoraka kamena (Master stones) i njihovim uspoređivanjem s kamenom kojemu se određuje boja. Moraju biti poštovani standardni...
Opširnije
CARAT – težina

CARAT – težina

Obzirom na točno utvrđene parametre briljantnog brušenja moguće je relativno točno odrediti težinu i to izmjerom osnovnih mjera brilijanta, tj. promjer (min. u dvaju međusobno okomitih pravaca) i visine. Težina  [ct] = (promjer ) 2  x visina  x 0,0061 Jedinica karat potječe iz srednjovjekovnih tržišta gdje se kao jedinica težine za trgovanje sa dragim kamenjem, odnosno za njihovo mjerenje težine (vaganje) koristile sjemenke rogača . Sjemenke rogača imale su karakteristiku, da su sve bile iste težine. Engleski naziv za rogač je carob, od te riječi je nastao naziv...
Opširnije
CLARITY - čistoća

CLARITY - čistoća

Čistoća je određena količinom stranih materijala u promatranom dijamantu. Te nehomogenosti mogu biti unutarnje karakteristike-nazivaju se inkluzije (tamni «ugljik», bijeli «led», pukotine i t.d.)- koje su nastale u pojedinim fazama nastanka kristala. Dalje to mogu biti vanjske karakteristike ( ogrebotine, suvišne fasete, i t.d.) koje su nastale obradom ili ih obradom nije bilo moguće odstraniti. Od veličine i razmještaja tih karakteristika zavisi uvrštavanje pripadajućem razredu čistoća promatranog dijamanta. Kao standard za mjerljivost se koristi lupa s povećanjem od deset puta.   Međunarodna...
Opširnije