Diamant se jako jediný drahý kámen v přírodě vyskytuje ve všech barevných modifikacích. Ovšem diamanty vyskytující se v přírodě nejčastěji se po vybroušení nacházejí v barvách od bílé po žlutou. Na tyto základní barvy byla přijata mezinárodní stupnice barev, která se značí písmeny latinské abecedy D-Z. Čím je barva kamene bělejší, tím je její označení blíž k začátku abecedy.

Barevnou specifikaci musí provádět zkušený profesionál pomocí sady vzorkových kamenů (Master stones) a jejich porovnáváním s hodnoceným kamenem. Musí být dodrženy standardní podmínky pozorování, např. normalizované světlo o 5000/5500 K (D55), a standardní postupy pro zařazení pozorovaného kamene do určité barevné třídy.

 

MEZINÁRODNÍ BAREVNÉ STUPNICE HRD, GIA, CIBJO

  (1) (2)
Prvotřídně bílý + ( Exceptional white+ ) D RIVER
Prvotřídně bílý ( Exceptional white ) E
 
Velmi bílý+ ( Rare white+ ) F Top Wesselton
Velmi bílý ( Rare white ) G
 
Bílý ( White ) H Wesselton
 
Lehce tónovaný bílý ( Slightly tinted white ) I Top Crystal / Crystal
  J
 
Tónovaný bílý ( Tinted white ) K Top Cape
  L
 
Lehce nažloutlé ( Tinted color ) (3) M From Cape to Yellow
1 - lehce nažloutlý, 2 - nažloutlý,
3 - lehce žlutý, 4 - téměř žlutý
Z
Barevné diamanty ( Fancy Diamonds )
(1) Nomenklatura GIA ( GIA Terms )
(2) Dočasné používání do roku 1990 ( Transitional use until 1990 )
(3) Možná další dělení ( tónová škála 1,2,3,4 ) ( Optional subdivision )

 

Fancy color se nazývají diamanty s intenzivním zabarvením.

Fluorescence

Při ozáření diamantu UV světlem vyzařují některé kameny zbarvené světlo.

Stupně: žádná - slabá - střední - silná  (none - slight - medium - strong)