Diamant

Základní pravidla 4C

Základní pravidla 4C

Dále mohou být v certifikátech údaje o rozměrech, fluorescenci, mapa vnitřních a vnějších charakteristik atd. Pro dokonalé pochopení systému hodnocení diamantů doporučujeme celosvětově uznávanou učebnici Vereny Pagel- Theisen Diamond Grading ABC, která byla vydána v českém překladu Ing. Ladislava Klabocha - DIAMANTY: Příručka hodnocení diamantů..
Celý článek
Diamantové dějiny

Diamantové dějiny

První diamanty byly nalezeny v náplavech řeky Golconda v Indii, doba nálezu však není přesně známa. V úryvku daňové knihy psané v sanskrtu pocházející ze 4. století před Kristem se objevují záznamy, jež dokazují, že diamant byl zbožím, se kterým se v Indii v této době běžně obchodovalo.   V majetku vladařů a bohatých lidí byly zachovávány v surovém stavu a dokonale krásné krystaly byly velice ceněny. Diamant se těšil velké popularitě jako talisman díky své výjimečné tvrdosti a dalším skvělým vlastnostem. Byl symbolem odvahy a mužnosti...
Celý článek
Vznik diamantů

Vznik diamantů

Od uhlíku k diamantu. Slovo diamant má původ v řeckém adamas - nepřemožitelný, diamant je nejtvrdším materiálem na světě. Ačkoli je jeho výskyt rozhodně unikátní, je tvořen jedním z nejvíce zastoupených stavebních prvků v přírodě - uhlíkem. Atomy uhlíku jsou spojeny krátkými pevnými  vazbami v krychlové krystalické mřížce.Krystalizace probíhá za krajních podmínek, kdy tlak přesahuje 70 000 kilogramů na centimetr čtvereční a teplota je vyšší než 1300 °C, což odpovídá podmínkám v hloubkách cca 100-200 km pod povrchem země. Díky své...
Celý článek
Obecně o certifikaci diamantů

Obecně o certifikaci diamantů

Každý diamant prodávaný seriózním obchodníkem musí být vybaven certifikátem , jejž vystavuje světově uznávaná gemologická laboratoř. Na certifikátu neboli rodném listu diamantu musí být uvedeny údaje o 4C - barva, hmotnost, čistota, typ a kvalita brusu. Certifikát musí dále obsahovat název a adresu laboratoře, číslo a datum vystavení certifikátu. Certifikát vám jako kupci zaručuje kvalitu a pravost vašeho diamantu. Pokud byste se rozhodli kvalitu svého diamantu prozkoumat sami, jsou dvě možnosti, jak to učinit. Za prvé je třeba mnohaletých zkušeností...
Celý článek
IGI

IGI

Celý článek
Nejzajímavější diamanty

Nejzajímavější diamanty

Představte si diamant tak bezchybný a tak obrovský, že žádný ze světových odborníků nedokáže vyčíslit jeho cenu - to je De Beers Millennium Star. Byl nalezen počátkem 80. let v dole De Beers v Kongu. Trvalo přes tři roky, než brusiči vytvarovali kámen pomocí laserů. Poté se zjevil světově unikátní, vnitřně i vnějškově nejtřpytivější 203ct diamant hruškového brusu. Harry Oppenheimer, nestor diamantového průmyslu, popsal De Beers Millennium Star jako „nejkrásnější diamant, který kdy měl možnost spatřit". Přiléhavě nazvaný diamant De Beers Millennium...
Celý článek
CUT - brus diamantu

CUT - brus diamantu

Moderní briliantový brus je založen na optických výpočtech se zaměřením na maximální krásu kamene, která je výsledkem brilance a disperze.   Briliantový brus má kulatý obrys a skládá se z koruny ( 32 faset + tabulka) a pavilonu ( 24 faset + možná kaleta) Posouzení kvality brusu spočívá v porovnání sledovaného kamene s ideálními proporcemi a symetrií matematicky vypočítaného modelu (nepravidelnosti symetrie jsou definovány jako vady brusu). Odchylky od takového modelu jsou značeny jako kvalita brusu, pro kterou se používá stupnice: very good, good, fair...
Celý článek
Naleziště diamantů

Naleziště diamantů

Do 18. století byly Indie a Borneo jedinými producenty diamantů. Odsud pocházejí také některé velké a slavné diamanty, mezi jinými Koh-i-Noor, Velký Mogul, Orlov nebo modrý Hope. Dnešní význam indických ložisek je však zanedbatelný.   Austrálie je jedním z největších světových producentů diamantů. V současné době probíhá těžba v primárním ložisku Argyle na pni s názvem AKl, jenž se nachází v západní Austrálii v oblasti Kimberley (nezaměňovat s Kimberley v Jižní Africe) a podle dostupných informací je to zatím nejproduktivnější důl na...
Celý článek
HRD

HRD

Do roku 2008 od 1. 1. 2009  
Celý článek
COLOR - barva diamantu

COLOR - barva diamantu

Diamant se jako jediný drahý kámen v přírodě vyskytuje ve všech barevných modifikacích. Ovšem diamanty vyskytující se v přírodě nejčastěji se po vybroušení nacházejí v barvách od bílé po žlutou. Na tyto základní barvy byla přijata mezinárodní stupnice barev, která se značí písmeny latinské abecedy D-Z. Čím je barva kamene bělejší, tím je její označení blíž k začátku abecedy. Barevnou specifikaci musí provádět zkušený profesionál pomocí sady vzorkových kamenů (Master stones) a jejich porovnáváním s hodnoceným kamenem. Musí být dodrženy...
Celý článek
Těžba diamantů

Těžba diamantů

Vyhaslé sopky, koryta řek a písečné pobřežní oblasti jsou podrobně pročesávány. Aby bylo možno vytěžit jen jeden karát nebo 0,2 gramu diamantu, musí být vytěženo v průměru 250 tun horniny, písku nebo země. Proto hovoříme o vzácném výskytu diamantů.
Celý článek
GIA

GIA

Celý článek
CARAT - váha diamantu

CARAT - váha diamantu

Hmotnost diamantu je udávána vždy v karátech - mezinárodně se užívá zkratky „ct". Tato váha se v certifikátech udává s přesností na dvě desetinná místa. Měření probíhá s přesností na tři desetinná místa, přičemž zaokrouhlení druhého desetinného místa nahoru je možné pouze v případě, že třetí desetinné místo je 9. Vzhledem k přesně stanoveným parametrům briliantového brusu lze poměrně přesně určit váhu také změřením základních rozměrů briliantu, tj. průměru (min. ve dvou na sebe kolmých osách) a výšky. Odhadovaná hmotnost [ct]...
Celý článek
Zpracování diamantů

Zpracování diamantů

Cena diamantu byla po staletí přímo úměrná jeho váze. Diamantové šperky se osazovaly pouze surovými kameny. Jinak tomu ani být nemohlo, protože diamant jako nejtvrdší pozemský nerost nikdo nedokázal opracovat. Změna přišla na přelomu 14. a 15. století. Tehdy objevil Belgičan Lodewijck van Bercken způsob řezání diamantu jiným diamantem. Dnes platí, že do chvíle, kdy je diamant vsazen do klenotu, ztrácí v průměru polovinu váhy, kterou měl jako surový kámen.   Neopracovaný a neleštěný diamant vypadá jako nezajímavý kousek skla. Až po opracování...
Celý článek
ČGL

ČGL

Celý článek
CLARITY - čistota diamantu

CLARITY - čistota diamantu

Čistota je dána počtem cizorodých látek obsažených v pozorovaném diamantu. Tyto nehomogenity mohou být vnitřní charakteristiky - nazývají se inkluze (tmavý „uhlík", bílý „led", praskliny, atd.) -, které vznikly v jednotlivých fázích tvorby krystalu. Dále to mohou být vnější charakteristiky (škrábance, nadbytečné facety, naturály, atd.), jež vznikly opracováním nebo je nebylo možné opracováním odstranit. Na velikosti a rozložení těchto charakteristik závisí přiřazení příslušné třídy čistoty pozorovanému diamantu. Jako standard pro měřitelnost...
Celý článek
Tvrdost

Tvrdost

Slovo diamant má původ v řeckém adamas - nepřemožitelný. Diamant je nejtvrdším materiálem této planety. Dosahuje nejvyššího, tj. 10. stupně tvrdosti na Mohsově stupnici, která měří tvrdost minerálů. Na stupni 9 se nalézá skupina korundů (např. rubíny, safíry). Přestože se jedná pouze o rozdíl jednoho stupně, ve skutečnosti je diamant 140krát tvrdší než korund. Tento kvalitativní rozdíl je stejný jako rozdíl mezi 1. a 9. stupněm.
Celý článek
Fluorescence

Fluorescence

Této vlastnosti diamantů bylo poprvé využito v 60. letech 20. století při třídění diamantů. Každý diamant ozářený rentgenovými paprsky fluoreskuje a může tak být oddělen od zbytku horniny. Fluorescence diamantů je obvykle modrá, může být i bílá, fialová, žlutá, zelená nebo oranžová.
Celý článek
Měrná hmotnost

Měrná hmotnost

Diamant má měrnou hmotnost 3,51g/cm3. Díky této vlastnosti se diamanty usazovaly v korytech řek a vznikaly tzv. aluviální (naplaveninová) úložiště. Proto je tato specifická hmotnost základním ukazatelem při určování pravosti diamantů.
Celý článek
Index lomu

Index lomu

Dosahuje u diamantů specifické hodnoty 2,417 a propůjčuje diamantu jeho ojedinělé optické jevy, které také slouží k určení pravosti.
Celý článek
Tepelná vodivost

Tepelná vodivost

Diamanty mají 6x větší tepelnou vodivost než měď. Této vlastnosti se využívá jak při testování diamantů, tak při použití diamantů v nanotechnologiích.
Celý článek
Disperze

Disperze

Disperze je optická vlastnost vyjadřující závislost indexu lomu na vlnové délce (tedy barvě) vstupujícího světla. Barevné efekty, pozorovatelné u vystupujících paprsků světla jsou způsobeny právě touto vlastností. Diamant má nízkou hodnotu disperze -0,044. Většina syntetických kamenů se srovnatelným indexem lomu má disperzi vyšší a hra barev v těchto kamenech je nepřirozeně nápadná.
Celý článek
Transparentnost, Průhlednost, Průsvitnost

Transparentnost, Průhlednost, Průsvitnost

Podle průsvitnosti rozlišujeme diamanty od naprosto čirých až po úplně matné. Do klenotů se vsazují co nejlepší kameny. Ostatní diamanty jsou užívány v průmyslu, kde mají svou nezastupitelnou úlohu.
Celý článek
Hra světla - scintilační brilance

Hra světla - scintilační brilance

Jiskřivou brilancí se nazývá počet odrazů při pohybu broušeného kamene nebo při pohybu zdroje světla. Množství světlených odrazů závisí na počtu faset, i na jejich správné velikosti.
Celý článek
Barevnost

Barevnost

Bílé světlo kolem nás je ve skutečnosti složeno z celé škály barev od červené po fialovou. Podle toho jaké spektrum pohlcuje, resp. vyzařuje, vytváří výslednou barvu. Téměř všechny diamanty obsahují i atomy dalších prvků. Nejčastěji to bývají atomy dusíku způsobující žluté zabarvení ( tj. absorbuje modré spektrum). Bor způsobuje modré zabarvení (absorbuje žluté spektrum). Další barevné mutace jsou způsobeny jinými mechanismy, např. deformací krystalové mřížky – růžové diamanty, nebo radiací – zelené diamanty apod. Diamant bez příměsí...
Celý článek