Slavnostní sedmé setkání starostek, místostarostek a tajemnic Plzeňského kraje se uskutečnilo 23. dubna 2010 od 17 hodin v sále penzionu U Josefa v Merklíně u Plzně.

Po přípitku se krátce představily pozvané firmy, které vystavovaly své zboží a navazovaly kontakty se zástupci samosprávních celků. Jednou z pozvaných byla také firma A-Excelans, realitní a finanční společnost a.s. zastoupená panem Martinem Hrůšou – partnerem společnosti D.I.C.

Merkln_012

Celá akce měla dobročinný charakter s několikaletou tradicí. Tentokrát bude výtěžek akce věnován ČCE Diakonie Merklín, která poskytuje potřebnou pomoc a asistenci lidem s handicapem, zejména dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením a autismem.

Do 20 hodin všichni přítomní hovořili se zástupci firem. Poté proběhla večeře formou rautu, u které se dále diskutovalo. Následně se ujala taktovky celého večera živá hudba a firmy opustily svá stanoviště.

Merkln_002

Společnost Diamonds International Corporation – D.I.C., a.s. byla pro všechny příjemným překvapením, vedle jim známých regionálních firem. Zájem přítomných dam byl potěšující. D.I.C. měla úspěch.

 

 

Pátek, duben 23, 2010