Nejušlechtilejší drahokam známý lidstvu na řadě míst světa způsobuje hodně neštěstí, jemuž vzdor snahám se dá dosud jen nedostatečně zabraňovat. V západní Africe zisk z nelegálního obchodu a pašování diamantů notně přispíval k prodlužování agonie občanské války ve třech státech - Sierry Leone, Libérie a Pobřeží slonoviny.

V prvním z jmenovaných válka oficiálně ukončená v roce 2002 trvala celých deset let a realizovala se zvlášť sadistickým způsobem: údajné nepřátele, ať už bojovníky nebo pokojné vesničany, třeba i jen děti, sice při životě zachovat, ale připravit je o možnost normální lidské existence. Brutální specialita totiž spočívala v usekávání končetin, aby chudák - umenšená oběť - pozbyl ruce, jimiž by se mohl najíst, bylo-li by co k snědku.

Oficiální zdroj se zmiňuje o exportu diamantů v hodnotě 142 milionů dolarů, což sice není rekordní množství, ale zato vysoké kvality, včetně pozoruhodných nálezů. Ve východní provincii Kano došlo k objevu dosud třetího největšího diamantu všech dob (Star of Sierra Leone, 969 karátů). V říčních náplavech se plahočí domorodci na zhruba stovce míst, z nichž jen polovina je v provozu legálně. Úřady samozřejmě charakterizuje korupce. Stát přiznává svou neschopnost zabránit vystavování falešných tzv. production declarations. Do státní pokladny na daních a za vystavení licencí ročně všeho všudy dopluje jen pouhých sedm milionů dolarů.

V sousední Libérii, chudičké a ze všech zcela první nezávislé republice kontinentu, s převážnou (85%) nezaměstnaností, 150 tisíc lidí včetně dětí se plahočí v oněch říčních nánosech. Získané diamanty jakož i ty pašované ze Sierra Leone, pomáhaly udržovat při životě krutovládu despoty Charlese Taylora, konečně úspěšně dodaného k mezinárodnímu soudu v Haagu v roli právem obžalovaného. Tamější občanská válka trvala čtrnáct roků.

Kongo je teď oficiálně známé zkratkou DRC - Democratic Republic of Congo, ač na něm je pramálo demokratického. Občanská válka, která zejména řádila v letech 1998 - 2003, si vyžádala 4 miliony životů. Výsledek voleb snad prý demokratických, k nimž došlo v roce 2006, přesně jeden měsíc po těch českých, dosud není znám. O trůn prezidenta Josepha Kabily tam usilovalo 26 zájemců.

Geologové hodnotí severovýchodní oblast země jako velmi slibnou. Ačkoliv tam není žádný kimberlite, v řekách je značně nánosů, oněch alluvial sites, kde přemnoho dělníků spolu se svými dětmi se snaží prohrabat k majetku. V provozu tam je všeho všudy jen jeden důl a jeden státní podnik jménem MIBA. V současné době o výnosnou spolupráci usilují různí mocní nápadníci kalibru de Beers, BHP Billiton a ruské firmy Alrosa.
Tito čilí Rusové si zdárně počínají v Angole, dějišti devastující, dlouhotrvající války, v níž oba smrtelní soupeři - MPLA a UNITA - si ve svém úsilí notně pomáhali pašovanými diamanty. Teď tam po válce funguje státní podnik jménem Endiama, v níž jako významný partner figuruje izraelský magnát dost ruského jména Lev Veliev. Kdo aby se v tom pak pořádně vyznal.

Zásluhou současného pokroku, totiž leteckého průzkumu (airborne magnetic survey), je teď již možno vypátrat naleziště kimberlitu, pohřbeného v písku pouště Kalahari. Takto došlo ke zrodu projektu Alto Cuilo v severovýchodním cípu země, se zásobami v odhadované hodnotě miliard dolarů. Rozsah té oblasti mnohonásobně předčí Jwaneng, ono prozatím největší naleziště v provozu jakož i naleziště Orapa, rovněž v Botswaně. (Zatímco Orapa = 116 hektarů, angolská Alto Cuilo = 1.437 hektarů). Velmi se tam ve válkou zničené Angole angažuje společnost Petra Diamonds, druhá největší po de Beers, a jako mocný partner se jí s financováním a expertizou nabízí supergigant BHP Billiton.
- - -
Diamanty jako zdroj a příležitost ke krveprolití se zpožděním dostaly k pozornosti OSN. Před třemi roky došlo ke zrodu iniciativy jménem Kimberley Process (zkratkou KP), se záměrem zkrotit a pokud možno potlačit obchodování s takzvanými "problematickými" conflict diamonds. Prakticky všechny africké státy se staly jeho členy, což podle odhadu KP zahrnuje skoro veškerou světovou produkci (99,8%) v roční hodnotě 60 miliard dolarů. Členské státy se zavázaly podrobit kontrole údajů v jejich každoroční zprávě. Jenže to je zejména věc sebekontroly, na niž mohou spoléhat jen znační bloudi. Statisíce domorodců včetně dětí prodávají své úlovky ilegálním překupníkům. V Libérii dosud kvete prodej mafii z Libanonu. Korupce a daňový únik tak ochuzují velepotřebné státní pokladny.

Energicky se snaží angažovat nevládní organizace (NGO - Nongovernmental Organization) jménem Global Witness. Tento globální svědek šlape na paty KP a kritizuje přílišné spoléhání na sebekontrolu členských států s pochybnou reputací.

Momentálně nejožehavější problém představuje Pobřeží slonoviny. Ona iniciativa KP pod hlavičkou OSN na svém zasedání v Moskvě (v listopadu 2005) odhlasovala co nejpřísnější rezoluci zarazit pašování v západní Africe. Úspěch byl zaznamenán v lepšící se situaci v Sierra Leone a Libérii a nejlíp kontrolní systém funguje v Botswaně. Jako problémové jsou uvedeny dvě mimoafrické země. Jednak je to Libanon (nic společného s válečným konfliktem, který vypukl v červenci 2006), jehož členství v KP bylo suspendováno kvůli podivnostem se zpracováváním drahokamů, druhým provinilcem je Brazílie pro zjištění velkých podvodů při exportu. Závěr a prognóza: vzdor předpokládané nepřízni, kterou vyvolá hollywoodský opus The Blood Diamond, tento druh byznysu bude nadále kvést. Nejen fintivé ženštiny, nejen rock-and-rolloví tajtrlíci či gangsteři se zdobí diamanty. Roste zájem v početně mohutnících a bohatnoucích vrstvách v Indii, snubní a zásnubní prsteny získávají na popularitě v Číně a nikde není víc potenciálních zákazníků než právě tam. Též se zpožděním dozvídám, že tady u nás v Americe, v Clintonově rodném státu Arkansasu, na veřejně přístupných prostorách v Crater Diamond State Park se lze prohrabávat v terénu. Tucty i veletucty zájemců tak činí a denně se tam v průměru najdou tři miniaturní kousky, ne větší než polovina karátu.

Ota Ulč

Zdroj: odkaz
Čtvrtek, říjen 5, 2006