Blízko hranic s Kongem, u jezera Kivu, se v kopcích nachází dětský domov Kigarama (v kinyarwandě jazyce to znamená NADĚJE), který je jedním ze 7 dětských domovů spravovaných německou neziskovou organizací L'Esperance Children's Aid International založenou 1983. Ve Rwandě tato nezisková organizace funguje od roku 1995, kdy kvůli genocidě ( v roce 1994) zůstalo mnoho sirotků bez domova.

Nyní se v domově nachází 120 dětí, které jsou rozdělené do tzv. rodin. Každá rodina se skládá maximálně z 15 dětí, chlapců i dívek v různých věkových kategoriích od 3 do 21 let. Mají přidělenou jednu „maminku", vychovatelku, která o ně pečuje. Každá rodina žije v jednom domečku, o který se mají za úkol starat. Dále rodiny pomáhají s chodem celého zařízení, pomáhají v například v kuchyni, s praním oblečení, s péčí o menší sourozence atd. Děti jsou vedeny k tomu, aby byly připraveny na život mimo domov. V domově se nachází školka, škola a krejčovská dílna, kde se zájemci z řad starších dětí učí krejčovskému řemeslu. V domově probíhá výuka angličtiny a francouzštiny.

jeden_z_domu uvitani

Vedení domova se snaží nebýt pasivní. Na pozemku je ananasová plantáž, o kterou se starají zaměstnanci domova a jejíž výdělek jde do rozpočtu domova, dále se snaží o vlastní výrobu domácího sýra, který je ve Rwandě velmi nedostatkovou žádanou potravinou.

Na podzim 2010 byl do domova přivezen na soukromé náklady dárek ve formě psacích potřeb, sešitů a hraček- tedy všeho, co je v Africe nedostatkovým zbožím. Díky přímému kontaktu bylo tedy možné zjistit, co nejvíce děti potřebují a smutným překvapením bylo, že to jsou pro nás obyčejné boty. Bohužel koupit v Africe kvalitní boty je téměř nemožné.

ČAFH, kterou nápad s botami pro africké děti velmi zaujal, se rozhodla, že je dětem sponzorsky zajistí. Díky jejich možnostem a kontaktům se podařilo získat sponzora - firmu PUMA, od které každé dítě dostane jeden pár sportovní obuvi.

hry_s_detmi kuchyn

Společnost D.I.C. vstoupila do projektu jako jediný sponzor financující plně náklady na přepravu bot z Čech do Rwandy a také jako sponzor hradící veškeré náklady spojené s přípravou a výrobou dokumentu, který se v dětském domově natočí, včetně osobních nákladů filmového štábu. Dokument bude o životě dětí v Africe, v dětském domově a také, jak diamanty a sport - konkrétně fotbal, pomáhají. Do dokumentu se rozhodla přispět ČAFH natočením vzkazů od Karla Poborského a Horsta Siegla. Přidejte se i Vy, partneři D.I.C., můžete spolu se špičkovými fotbalisty být aktéry tohoto jedinečného dokumentu a také zaslat vzkaz dětem, či přispět jakoukoli finanční částkou. Všichni, kdo jakýmkoli způsobem pomohou této unikátní akci, budou pozváni na premiéru dokumetu na slavnostním večeru po návratu z této charitativní mise. Benefiční akce se zúčastní všichni významní funkcionáři, fotbalisté i hokejisté, jejichž zájmy ČAFH hájí. Předání sponzorského daru-sportovních bot a tvorba dokumentu se uskuteční v dubnu a výsledky natáčení budou zveřejněny ve všech typech vzdělávacích prostředků v ČR, od veřejnoprávních po soukromoprávní subjekty. Kameraman ČTK, který celou cestu dokumentuje pronesl: "Vytvořím takový dokument, že i tvrdým chlapům potečou slzy dojetí a hrdosti, že mohli přispět k tomu, že děti budou mít bezpečně obuté nožičky i svou duši..." K tomuto již není co dodat. Vraťte Africe alespoň část toho, co nám vydala a čím se můžeme každým dnem těšit a předávat dále našim klientům.

reditel_detskeho_domova_Victor sbirka

Pátek, březen 16, 2012