Euro str. 18 Průmysl - Vadim Fojtík

Česká firma Diamonds International Corporation (D. I. C.), jež obchoduje s broušenými diamanty a se šperky, plánuje letos expanzi do Maďarska a Ruska. Již loni D. I. C. založila dceřiné společnosti na Slovensku a v Polsku.

Ve střední Evropě poslední dobou roste poptávka hlavně po investičních diamantech, které mají stále větší podíl na prodejích firmy. Zatímco loni se tyto drahokamy podílely na obratu D. I. C. deseti procenty a zbývající většina připadla na diamantové šperky, tak se za první dva letošní měsíce zvýšil příspěvek investičních diamantů k obratu na čtyřicet procent.

Pondělí, březen 12, 2007