Veřejnosti nepřístupná akce, určená pouze pro členy Židovské obce Praha se konala ve výjimečném historickém slavnostním sále z roku 1905 (tedy starším, nežli je novodobý briliantový brus).

Přednášky se zúčastnilo cca 35 aktivních posluchačů převážně střední a starší generace, včetně doposud žijících pamětnic holocaustu. Úvodního slova se osobně ujal předseda ŽOP František Bányai, který připomněl mnohasetletou historickou vazbu mezi židovským národem a diamanty. Poté předal slovo zástupcům D.I.C.a.s.

Přítomní byli přednáškou obrovsky nadšeni a v závěru se rozpoutala živá diskuze a zazněly také mnohé skutečné příběhy, potvrzující nenahraditelný význam diamantů a diamantových šperků jako jediné dochované památky na své předky a blízké osoby.

Z původně plánované jedné hodiny trvala akce hodiny dvě, přičemž musela být z časových důvodů a k lítosti hostů v průběhu diskuze ukončena.

zop01 zop03

 

Akce potvrdila a zdůraznila skutečnost, že pro většinu dědiců šperků není rozhodující vlastní finanční hodnota, ale často jediná uchovaná památka na předky. Hosty zajímala otázka čištění šperků v domácích podmínkách, neboť se celá léta báli někomu je svěřit. Například jedna dáma nesundala náušnice ,130 let starý rodinný šperk, z uší celých 60let!

zop04

Zájem byl o vysvětlení hodnotících parametrů, rozdílů starého a současného brusu i o věrohodnost certifikátů. V publiku byl též host se zkušeností s investováním do diamantů, jehož otázky by mohly nejednoho obchodníka „rozhodit“, nikoliv však firmu D.I.C., která má pro své partnery vypracovaný profesionální školící program. Pak je nejen „hračkou“ ale i radostí a samozřejmostí vstoupit bez obav mezi neznámé lidi, kde je diamant tzv. doma.

 

 

Středa, březen 24, 2010