Velmi luxusní časopis GRAND RESIDENCE přináší článek Jsou sny, které se ještě dají splnit. Dočtete se zde např. o výjimečných vlastnostech diamantu a o společnosti D.I.C. a.s.

Už staří Řekové obdivovali tvrdost diamantu. Nazývali ho „adamas"- tedy nepřemožitelný.

Byly to pro ně záhadné kameny, pocházející z neznámé vzdálené země, považované za „úlomky na zem spadnutých hvězd" a podle řecké mytologie dokonce také „slzy bohů, které dopadly na zem". A nebyla to pouze tvrdost, vzácnost, ale také neopakovatelné kouzlo, vyzařující z nádherného, čirého diamantu, které z něho učinilo krále všech drahých kamenů, který už po staletí až dodnes fascinuje lidi po celé planetě.

Diamant se stal jedinečnou celosvětově ceněnou komoditou, která je tím pravým „ořechovým", cestou k jistotě, stabilitě, bohatství, prosperitě. Zkrátka cestou ke splnění snů každého z nás! A právě to se stalo mottem společnosti DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION. V západních rozvinutých civilizacích nejsou diamanty nic nového pod sluncem. Staletí diamanty byly a jsou součástí životního stylu vyšší společnosti. V našich zeměpisných šířkách to však tak jednoznačné nebylo. A právě proto se obchodní aktivity společnosti DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION zaměřily také na náročnější práci, kterou je navrátit diamantu jeho společenské postavení a zvýšit povědomí lidí na Slovensku i v Čechách. Povědět jim, že diamanty tu jsou, jakým způsem je možné do nich investovat, jak rozpoznat jejich kvalitu a jak je ocenit.

Jedinečné diamanty
Všechny diamantové šperky z produkce společnosti DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION pocházejí z vlastních šperkařských dílen, které jsou vybaveny nejmodernější technologií. To umožňuje vytvořit klientovi jedinečný a neopakovatelný šperk tzv. přímo na míru, podle jeho vlastního návrhu. Šperky jsou chráněny ochrannou známkou registrovanou v celé Evropské unii, vlastní výrobní značkou D.I.C. a puncovní značkou podle platné legislativy. Společnost zaměstnává vlastní zlatníky, faséry, návháře, takže široký potenciál ruční práce se snoubí při využití tradičních umělecko-řemeslných technik nejen s konzervativním, ale i s moderním estetickým cítěním. Společnost kromě vlastního designu, který dává vždy vyniknout kráse samotného diamantu, navazuje na světové trendy a to šperky s poměrně velkým zdobením, ve kterých je zasazeno větší množství menších kamenů nebo jeden výrazný kámen doplněný několika dalšími. Do tohoto trendu spadá také kombinace diamantu s jinými drahými barevnými kameny. Při výrobě se nejčastěji používá bílé zlato, případně žluté zlato, platina, stříbro či speciálně upravená ocel. Nedílnou součástí všech prodávaných diamantů, a to jak investičních, tak diamantů, které jsou zasazeny ve šperku, jsou certifikáty vydávané předními světovými gemologickými laboratořemi, které jsou akceptované a platné po celém světě.

Obchodní investice do diamantů
Velmi významnou roli hraje diamant jako investiční nástroj. Společnost DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION v souladu s odborníky doporučuje investice do diamantů, a to především z toho důvodu, že trh s diamanty podléhá přísným pravidlům a důkladné kontrole. Diamanty jsou vhodnou komoditou na bezpečné doplnění a podporu dalších investičních nástrojů (nemovitosti, cenné papíry, drahé kovy atd.), kterou si investoři mohou rozložit svoje investiční rizika a ochránit svůj kapitál před inflací. U diamantů nejde o investici i které si investor hraje s kurzy a sleduje jejich pohyby. Právě naopak, jde o pomalé a postupné zhodnocování, jelikož cena diamantů za posledních sto let nezažila žádný propad a na světových trzích sice pomalu, ale stabilně roste.
Každému zájemci o investici společnost DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION připraví individuálně investiční portfolio v závislosti na výšce jeho investice, době zhodnocení, případně specifických požadavcích zájemce. Společnost vždy doporučuje vsadit na rozdílnou kvalitu a velikost diamantů a to nejen v návaznosti na zhodnocení, ale také na následnou likviditu. Ve vyspělých ekonomických státech je podle statistických údajů zvykem zhodnocovat volné disponibilní prostředky v rozsahu 5-10% investicemi do drahých kamenů, a to především do diamantů. Riziko investice v případě diamantů je možné vyloučit nákupem certifikovaných kamenů u renomovaného obchodníka s vědomím, že riziko poklesu ceny je relativně velmi malé, přímo zanedbatelné, neboť poptávka vždy bude převyšovat nabídku.

Diamanty jsou vyzdvihované pro svoje výjimečné vlastnosti, kterými jsou:
- tvrdost, která zabezpečuje jejich stálost a tím také téměř jejich neměnnost po dobu milionů let
- relativní nezničitelnost ( nepoškrábete ho - jen jiným diamantem a to pod určitým úhlem, jsou odolné proti teplotě, vodě i chemickým sloučeninám)
- mezinárodní investice, která nezná hranice, chová se jako celosvětové platidlo, rychle je vyměníte za jakoukoliv měnu a všude za ně dostanete peníze
- trvalá investice - udržuje si svoje neměnné investiční parametry, nepodléhá módním trendům narozdíl např. od umění či starožitností
- v porovnání s různými měnovými kurzy či akciovými trhy nemají kolísavé turbulence
- všude mají stejnou cenu, odvozenou z kritérií nazvaných 4C - cut, carat, color, clarity (brus, hmotnost, barva a čistota), které stanovují licencované gemologické leboratoře deklarované v Rapaport Diamond Report-u
- vysoká mobilita - tedy lehce přenosné a nenápadné
- forma koncentrovaného bohatství, čímž mají velkou výhodu např. oproti zlatu, protože v případě diamantů neexistuje srovnatelná hodnota v ekvivaletním objemu
- bezkonkurenční investice - nepodléhá ani času, ani vkusu ani krizím a poptávka vždy bude převyšovat nabídku

O společnosti
Společnost DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - D.I.C., a.s. sídlí v Plzi v České republice. Od jara 2006 působí také na slovenském trhu prostřednictvím svojí dceřiné společnosti DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - D.I.C., SK, s.r.o., se sídlem v Banské Bystrici. Od ledna tohoto roku expandovala společnost do Polska, momentálně otevírá maďarský a chorvatský trh a v plánu jsou další země Evropské unie, stejně tak země mimo náš kontinent.
Mezi její hlavní aktivity patří výroba a prodej originálních luxusních šperků, prodej investičních diamantů a velkoobchod s drahými kameny.
Při prodeji diamantů se společnost DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION zaměřuje na privátní klienty, kteří mají zájem o koupi diamantového šperku nebo o investici. Společnost k tomu využívá kromě svých vlastních prodejců a osobních setkání také techniku referenčního marketingu, má vlastní internetový obchod a v současnosti se připravuje na otevření vlastních showroomů v Bratislavě a v Praze.
Vysoký kredit a prestiž společnosti deklaruje skutečnost, že DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION je prostřednictvím generálního ředitele Ing. Přemysla Synka členem jedné z nejstarších diamantových burz na světě - Antverpské diamantové burzy Beurs voor Diamanthandel, založené roku 1904. Kancelář společnosti DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION se nachází přímo v Antverpách na Diamond Plaza, Hoveniersstraat č.55.

Grand Residence

Úterý, červenec 17, 2007