Diamant vždy byl a bude vyhledávaným symbolem bohatství, krásy a prosperity. Váže se k němu řada mýtů a rozsáhlá symbolika. Zcela prozaicky tento drahý kámen slouží již stovky let jako nástroj na uchování hodnoty. 5-10 % celkového světového bohatství je uloženo právě v diamantech. Co způsobuje, že jeho hodnota neustále roste a odolává všem politickým i ekonomickým krizím?

Jedná se o přírodní produkt, jehož zdroje jsou omezené. Nejvýznamnější světová ložiska diamantů se nacházejí v Jižní Africe, Austrálii, Kanadě a Rusku. Těžbu a obchod s diamanty na celém světě prakticky ovládají dvě monopolní společnosti: De Beers, která kontroluje 2/3 světového obchodu s diamanty, a společnosti skupiny Leva Levieva ovládající především ruské trhy, které s De Beers na prodeji diamantů spolupracují.

Trh s diamanty má jasná pravidla
Obchod se surovými diamanty zajišťuje Diamond Trading Company (profil, názory) - londýnská dceřiná společnost skupiny De Beers. Ta surové diamanty prodává pouze úzkému okruhu exkluzivních kupců, tzv. sightholderů. Ti mají právo desetkrát ročně uplatnit svoji objednávku a účastnit se v Londýně prohlídky nabídnutých kamenů - tzv. "sights".

V průběhu sights si mohou nákupčí prohlédnout nabízenou surovinu a seznámit se s cenou.
Přemysl Synek, předseda představenstva společnosti Diamonds International Corporation (D.I.C.), vysvětluje, jak obchodování na sights probíhá: "Není možné diskutovat o obsahu balíku, nákupčí ho může buď koupit jako celek, nebo odmítnout, což se často nestává. Nepředpokládá se ani jednání o ceně. Výjimkou jsou speciální kameny nad 10,8 karátů, které jsou nabízeny individuálně." Sightholderů je stabilně zhruba 90. Vybírá je Diamond Trading Company na základě vlastních kritérií. Na členství v tomto elitním klubu neexistuje žádný nárok.

Certifikace surových diamantů
Celosvětový obchod se surovinou má jasná pravidla a je mezinárodně sledován. V roce 2000 vznikl takzvaný Kimberleyský proces, což je mezinárodní fórum států a zástupců organizací diamantového průmyslu a občanských organizací. Toto fórum na základě resolucí OSN připravilo návrh systému mezinárodní certifikace surových diamantů, jehož cílem je zamezit zneužívání surových diamantů pro financování povstaleckých a teroristických aktivit. Díky Kimberleyskému procesu dochází k certifikaci surových diamantů. Základem systému certifikace surových diamantů je to, že účastnické státy obchodují se surovými diamanty pouze mezi sebou a za jasně daných podmínek. Zásilka diamantů vytěžených pod kontrolou legitimní vlády obdrží před vývozem ze země "Certifikát Kimberleyského procesu". Každý stát, který se účastní systému certifikace, je povinen tento certifikát vyžadovat a nepovolit dovoz surových diamantů bez tohoto certifikátu. "Česká republika je součástí Kimberleyského procesu a aktivně se v něm angažuje, což je vidět i z toho, že je jednou ze čtyř členských zemí EU, která může ze třetích zemí dovážet nebo tam vyvážet surové diamanty," říká Petra Neumannová z Generálního ředitelství cel, které na dodržování Kimberleyského procesu v ČR dohlíží. "Účastnické státy systému certifikace surových diamantů nesmí povolit vývoz do země, která se do systému nezapojila, ani dovážet diamanty z takové země," dodává.

Ne každý diamant lze využít jako investici

Diamant má tři nejčastější využití:
1. průmyslová surovina,
2. šperk,
3. investiční nástroj.

Surové diamanty se brousí v některém ze světových středisek. Velké diamanty s vysokou kvalitou v New Yorku. Speciální brusy a kameny s vysokou hodnotou bývají broušeny v Antverpách. Středně velké diamanty v Izraeli. Malé kameny a kameny nižší kvality se brousí v Indii nebo v jinde v Asii. Broušené diamanty využívané ve šperkařství či jako investiční kameny již povinnosti registrace nepodléhají, je to zboží a řídí se volným obchodem.
Vybroušené diamanty přichází na diamantové burzy nebo přímo k zákazníkům. Nejvíce se obchoduje přímo v místech významných brusíren. Mezi Evropany jsou neznámější burzy v Antverpách. Jak potvrzuje Synek, jehož společnost D.I.C. na podzim plánuje vstup na diamantovou burzu v Antverpách, členem diamantové burzy se může stát důvěryhodný dealer, který musí splnit řadu podmínek: "Základem je mít za sebou určitou historii v obchodu s diamanty a ručitele z řad členů burzy. Poté se nováček volí předsednictvem a stává se na dva roky zkušebním členem. Teprve potom se může stát řádným členem burzy."
Hodnocení diamantů
U broušených diamantů, které jsou využívány jako šperkařské nebo investiční kameny, se ustálila jednotná klasifikace. Každý kámen je hodnocen podle čtyř kritérií - takzvaných čtyř C, což je označení vycházející z anglických názvů těchto kritérií: cut - brus, carat - hmotnost, color - barva a clarity - čistota. Každé kritérium má určitou škálu, podle které je hodnocena kvalita diamantu.

Ne všechny broušené diamanty lze považovat za investiční. Jako investiční diamanty se používají pouze kameny, které mají klasický kulatý briliantový brus o váze od 0,3 karátu a více. Investiční kameny jsou bílé v horní škále barevné stupnice diamantu, které jsou absolutně čisté nebo mají jen velmi málo nečistot.

Výhody a rizika investice do diamantů
V porovnání s ostatními investicemi skýtají broušené diamanty určité výhody. Nepodléhají inflačním vlivům, představují naprosto koncentrované bohatství, lze je tudíž snadno ukrýt či transportovat. Ve světě je možné je bez problémů v případě potřeby prodat. Investice do diamantů však vedle zmíněných výhod má i další specifika, která je třeba znát a nese s sebou i určitá rizika. Růst ceny diamantů není raketový, je spíše pozvolný. Přemysl Synek k tomu říká: "Nejedná se o vhodnou investici pro spekulanty, kteří potřebují k investování vzrušení ze stoupajících a klesajících kursů cenných papírů."
Je třeba vzít v potaz také sníženou likviditu takto uložených prostředků. Největším rizikem však je nezkušenost investora, která může vést k prodělku. Především v českých podmínkách nemá diamant jako komodita vybudovanou tradici a zatím nebylo vytvořeno dostatečné zázemí pro investování do tohoto typu komodit. I tato situace se však podle Synka pozvolna mění a Češi začínají kouzlo blyštivých kamínků obrovské hodnoty objevovat.
Možnostem investování do diamantů, specifikům této investice a vývoji cen broušených diamantů bude věnován následující díl miniseriálu.

Zdroj: odkaz
Pondělí, říjen 2, 2006