Slunečnice. Název krásné květiny, která v našich myslích evokuje teplo, zářivé slunce a něhu. Vypůjčila si ji nezisková organizace, poskytující smysl života, pomoc a zázemí lidem s mentálním postižením.


V Děčíně funguje díky bezmezné obětavosti ředitelky paní Šárky Zimové Dostálové, jejíž pracovní náplní je mimo jiné též zajišťování finančních prostředků pro chod samotné organizace. V tomto roce se paní Šárka seznámila se společností DIC a.s. Nastavené podmínky partnerského vztahu umožňující spolupráci ji nadchly natolik, že se sama stala partnerem DIC a.s.partnerství zajistila i pro již zmiňovanou Slunečnici, o. s. V případě neziskové organizace využívá spolupráci s DIC a.s. jako jeden ze způsobu fundraisingu, který je prospěšný jak pro její chráněnce, tak pro její sponzory. Mezi prvními, kdo rozumí této myšlence a chce ji dále podporovat, je známý děčínský podnikatel, bylinkář a léčitel Ing. Valdemar Grešík, který si v rámci svého partnerství se společností DIC a.s. zakoupil krásný investiční diamant.

"Slunečnici pomáhám už hodně let a se Šárkou mne pojí kamarádství i spolupráce na mnoha charitativních projektech. Beru toto partnerství jako zajímavou formu pomoci", potvrdil Ing. Valdemar Grešík.

A jak vše vnímá paní Šárka? „Slunečnici jsem tenkrát skutečně vymýšlela s evokací tepla a slunce, ale místo něhy jsem tam měla naopak zcela praktický vjem, a tím byla bohatost plodů, které dává a které se po zasazení a dozrání nové rostliny astronomicky násobí. Nejen že z nich nakrmíte větší množství hladových krků, ale ještě vám pořád zbyde dost na osetí nového pole. Chtěla jsem, aby Slunečnice přinášela bohatství nejen na úrovni duševní a pečující, ale také na úrovni finanční, aby vše, co je do ní vloženo, se mnohonásobně vracelo: vložená lidská práce a energie, a láska pracovníků ve vděčnosti a radosti klientů, vložené prostředky státu (z našich daní) a peněz sponzorů v kvalitnější a bohatší společnosti (pozvednutí její morální úrovně, zajištění práce schopným lidem, zapojení postižených do pracovního procesu, atd.). Stále více a více si uvědomuji, jak velká je souvislost s naším diamantovým projektem. V oboustranné přínosnosti."

 

predani-ID

 

V životě každého z nás se objeví okamžik, kdy potřebujeme pomoc druhých. Staňme se díky kráse, trvalé hodnotě a věčnosti diamantu sami silnými natolik, abychom mohli pomáhat tam, kde je to nejvíce třeba. Na obrázku je patrná dvojí radost Ing. Valdemara Grešíka, majitele firmy Valdemar Grešík – Natura s.r.o., který dostává svůj kamínek od šťastné paní Šárky Zimové Dostálové, ředitelky Slunečnice, o. s. Tuto dvojici doplňuje manažerka společnosti paní Naděžda Dvořáková, která přispívá s radostí tomuto a dalším obchodům, kde dochází k propojení příjemného s užitečným. Jistě chápete..  :-)

Středa, srpen 15, 2012