Ve čtvrtek 23. února prožila D.I.C. v Sajgonu zahajující obřad vítání Nového roku. Hlavní představený Zen budhistické církve vedl obřad, který mál dopřát příznivé podmínky a štěstí pro naši společnost. Tento rituál má velkou hodnotu a význam nejen pro vietnamskou komunitu, ale i většinu ostatních komunit v Asii.

Shromáždili jsme se u vchodu do budovy D.I.C. a na pokyn hlavního mnicha jsme si všichni sedli se zkříženýma nohama na obřadní koberce za skupinu mnichů. Byli jsme všichni plni očekávání, co bude následovat. Před námi bylo ozdobené místo, kde je postavena socha Buddhy a jakmile mniši začali zpívat modlitební píseň, věděli jsme, že jsme stali součástí vietnamské kultury.

obrad-dic-mnich-04 obrad-dic-mnich-05

Pro Evropana - Čecha je účast na takovémto ojedinělém obřadu věc cti a zážitek na zbytek života. Máme pocit, že teprve teď jsme začali správně vnímat podnikání a život ve Vietnamu a v jejich očích jsme vnímáni jako společnost, která představuje něco nového a kvalitního. Můžeme s velkým přesvědčením konstatovat, že náš produkt přitahuje všechny společenské skupiny kdekoliv na světě.

obrad-dic-mnich-02 obrad-dic-mnich-01

Na fotkách je: MUDr. Luboš Říha – majitel společnosti D.I.C., pan Vu Trong Tuan - generální ředitel D.I.C. Vietnam, Jaromír Růžička - jednatel D.I.C. Vietnam, Kamil Baron - manažer D.I.C. a další vietnamští partneři D.I.C..

Čtvrtek, únor 23, 2012