Současná světová finanční krize zvýraznila potřebu a zájem o konzervativní formy investování.

Mezi nejkonzervativnější komodity na světě patří zlato a diamanty. Cena diamantů za posledních 100 let neklesla a soustavně roste. Za poslední dva roky společnost Diamonds International Corporation zaznamenala zvýšení poptávky po investičních diamantech a diamantových špercích. Právě toto zvýšení poptávky přineslo myšlenku zpřístupnit investice do diamantů širšímu okruhu finančních institucí i veřejnosti a tak uspokojit rychle rostoucí klientelu D.I.C. Diamantové emise společnosti D.I.C. Jsou určeny právě pro investory, kteří chtějí využít stabilní zhodnocování diamantů, avšak nemají zapotřebí je přímo vlastnit k tomu, aby dosáhli vysokých zisků.


D.I.C. je členem i akcionářem Antverpské diamantové burzy Beurs voor Diamanthadel a vlastní velkoobchod s drahými kameny. Tato jedinečnost napomáhá budovat nejen nový diamantový trh v střední Evropě, ale také je východiskem pro nezávislost a stabilitu firmy. Přímé členství a vlastnictví akcií na diamantové burze je zárukou solidnosti a také výborné nákupní pozici společnosti D.I.C. Přímý nákup diamantové suroviny, podíly v brusírnách, vlastní zpracování v zlatnických dílnách, vlastní návrhy šperků a spolupráce s prestižními návrháři, výroba šperků, distribuce, exkluzivní showroomy. D.I.C. Si vybudovala celý diamantový řetězec a žádný subdodavatel společnost nemůže ohrozit.

 

Charakteristika dluhopisu:

Název dluhopisu: DIAMANT 01

Podoba cenného papíru: zaknihovaný, na doručitele, veřejně obchodovatelný

Počet dluhopisů: 10 000 ks

Nominální hodnota: 1 000 EUR

Celkový Emisní kurz 100 % + AÚV (alikvotní úrokový výnos)

Výška úrokového výnosu: 6 % p.a.

Výplata kupónu: ročně, vždy k 31. 12. běžného roku

Celkový objem emise: 10.000.000 EUR

Prospekt dluhopisu je přístupný v sídle D.I.C. A SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s

S dluhopisy D.I.C. je spojen roční úrokový výnos ve výši 6%, a to v čase, kdy banky na území Slovenské republiky si mezi sebou konkurují nabídkou kolem 4% na ročních terminovaných vkladech. Největší osobitost této emise je spojená s účelem použití peněžních prostředků získaných prodejem a to je nákup diamantové suroviny a její následné zpracování. Při sledování vývoje ceny diamantů na regulovaných burzách je zapotřebí zdůraznit faktor, který je nejčitelnější- stabilizace investice a trvalý růst hodnoty. To je významná záruka pro investory. Další významná záruka je nákup diamantů na burze a dohled nad regulérností obchodu. D.I.C. konaným při obchodování s diamanty pod burzovním dohledem dává zřejmé záruky plnění svých závazků z vydaných dluhopisů.

Dluhopis emitován společností D.I.C. poskytuje potenciálním investorům dnes již vzácnou možnost podílet se a profitovat na stavění nového trhu, značky a nové obchodní příležitosti. Diamantový byznys realizován společností D.I.C. je tvořivý, výborně komunikován a pozorovatelný pro většinu potenciálních investorů.

Dluhopis DIAMANT 01 poskytuje přiměřený úrokový výnos s vysokou garancí prudce se rozvíjející společnosti, která objevila a komplexně rozvíjí obchodní příležitost v evropském prostoru.

SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s., která patří mezi nejvýznamnější obchodníky s cennými papíry na Slovensku je administrátorem emise diamantových dluhopisů. Zájemci o nákup dluhopisů Diamant 01 můžou kontaktovat přímo D.I.C. anebo SERVICEBROKERS, a.s. Dluhopisy je možné zakoupit v každé zemi kde má společnost D.I.C. pobočku.

Fakty o diamantech:

  • Vedle zlata je diamant nejstabilnější investicí za posledních 100 let
  • Diamant je vyčerpatelná surovina, proto její hodnota stále roste
  • Diamant představuje největší koncentraci bohatství
  • Diamant je dlouhodobá investice, investovat má smysl minimálně 8 tisíc Eur v horizontě min. 5 let
  • Cena diamantových šperků s certifikátem se pohybuje od 500 Eur

Fakta o společnosti D.I.C.:

Diamods International Corporation je největším prodejcem investičních diamantů a diamantových šperků v Čechách a na Slovensku, další dceřiné společnosti má v Polsku, Belgii, Srbsku, Chorvatsku, Bulharsku, na Ukrajině, v Rusku a v Hong Kongu. D.I.C je členem i akcionářem Antverpské diamantové burzy Beurs voor Diamanthadel. Její hlavními aktivitami jsou výroba a prodej originálních briliantových šperků, investičních diamantů a velkoobchod s drahými kameny. Všechny diamanty mají certifikát z nezávislé gemologické laboratoře. Společnost Diamonds International Corporation- D.I.C. a.s. vznikla na přelomu roku 2005. Všechny šperky pocházejí z vlastních dílen a jsou chráněny ochrannou známkou registrovanou v rámci celé EU, výrobní značkou D.I.C. a puncovní značkou podle platné legislativy. Partneři společnosti jsou některé popřední brusírny. V roku 2008 společnost zvýšila svůj obrat na 400 mil. CZK a počet zákazníků se za stejné období zvýšil o 25%. Jenom v prvním čtvrtletí 2009 prodala firma investiční diamanty diamantové šperky za 90 mil. CZK. Největší zájem byl o investiční diamanty od 1 do 4 karátů (1 karát- 0,2 gramu) v cenových relacích od 195 tis. korun do 3,5 mil. korun. U šperků zaznamenala firma největší poptávku po originálních špercích v cenových reakcích od 14000 korun do 120 000 korun. V lednu tohoto roku prodala Diamonds International Corporation investiční diamant v hodnotě 10 mil. CZK. Nejdražší diamant, který firma prodala, byl investiční kámen s nejvyšším možným stupněm čistoty o váze 11, 83 karátu v hodnotě 34 milionů CZK.

Článek též naleznete na: ePravo.cz, DůmFinancí.cz

Čtvrtek, únor 11, 2010