Synek

říká jediný Čech, člen nejstarší diamantové burzy v Antverpách,
ing. Přemysl Synek, generální ředitel D.I.C. a.s.


V tisku se v nedávné době objevila informace, že největší světový
producent diamantů, společnost De Beers, snížila produkci o několik
desítek procent. Čím je to způsobeno?


Ke konci roku 2008 v návaznosti na celosvětovou hospodářskou krizi především v USA - tvořilo cca 50% celosvětového trhu - poklesl obrat obchodu s diamantovými šperky a částečně i s volnými diamanty. Cena suroviny, myšleno náklady na její těžbu, však zůstává stále vysoká. Řešením největších těžebních společností je omezení produkce - těžby. Přitom dochází ke stálému prodeji ze zásob. Rusko raději půl roku neprodává než by cenu snížilo.

Dle Rapaportu se přitom prodej broušených diamantů do 2ct zvýšil.
Jaký lze očekávat další vývoj situace na trhu s diamanty?


Pokles obratů v USA je částečně vyvážen obraty v Číně. Letos cena suroviny již opět roste, což by se mělo projevit taktéž v ceně broušených kamenů.
Letos již také stoupla cena diamantů do 1ct a taktéž největších a nejkvalitnějších kamenů.
I přes pokles tabulkové ceny v prosinci byl stejně meziroční nárůst ceny v roce 2008 cca 9%. U kamenů nad 5ct dokonce mnohem větší.


Také se v současnosti hovoří o bankovních půjčkách pro belgické
obchodníky s diamanty. Jste členem antverpské diamantové burzy, tedy v 
centru dění, co k tomu můžete říci?

Samozřejmě dnes mají veškeré státy tendenci pomoci některým skupinám podnikatelů. Samozřejmě i v tomto průmyslu mají společnosti bankovní úvěry, musí je splácet atd. Vzhledem ke sníženým obratům to samozřejmě může být problém. Z tohoto důvodu má vláda podpořit těmito financemi úvěry zaručené právě diamantovou produkcí jednotlivých firem.


Dokonce panuje názor, že kolísání cen diamantů může pokračovat. Jaká
jsou opatření proti této eventualitě a co to především znamená pro
českého investora?


V ČR samozřejmě velmi významně ovlivňuje cenu především kurz dolaru. Krátkodobě tento pohyb může tedy způsobit pokles ceny v CZK. Dlouhodobě toto řeší nárůst tabulkových cen.

briliant_DIC


Co tedy doporučíte zájemcům o investice do diamantů?

Aby se vždy obraceli na renomovaného obchodníka, specialistu na tuto problematiku. Jen tak si zajistí relevantní a kompletní informace a patřičný servis. Jak ukazuje neustálý vývoj situace, kdo nainvestoval do diamantů alespoň doporučovaných 5 – 10% objemu svých finančních prostředků, nainvestoval je do stabilního, nadčasového a celosvětově uznávaného nástroje, který už jednu finanční krizi i dvě světové války přežil. Krize přicházejí a odcházejí, diamant vždy zůstává.

Čtvrtek, červen 25, 2009