investice-dic

Trápí vás, zda tady za pár let bude koruna, euro, dolar nebo některá asijská měna? Bojíte se vysoké inflace v důsledku extrémního předlužení států? Ztráty hodnoty bankovek, které nejsou podloženy adekvátní hodnotou? Bojíte se, jak dopadne Evropská unie včetně bankrotů států a velkých fi nančních ústavů? Tak čtěte dál.

pdf clanek_investice_do_diamantu_1cast_casopis_Golf.pdf

pdf clanek_investice_do_diamantu_Pazdera_2cast.pdf

 V poslední době se stále více mluví o bezpečném uložení fi nančních prostředků do takzvaných investičních diamantů. Většina lidí má o této možnosti investování velmi malé povědomí, ta oblast jim připadá tajemná a také trochu nedůvěryhodná. Trocha osvěty určitě neuškodí, a tak jsme požádali o rozhovor na téma investic do diamantů odborníka na danou problematiku Ing. Vladimíra Pazderu – ekonoma a manažera společnosti Diamonds International Corporation – D.I.C. a.s., která je členem Diamantové burzy – Beurs Voor Diamanthandel v belgických Antverpách. Proč je diamant vůbec investicí? Aby byla splněna základní kritéria pro investici, je nutné odstranit neznalosti a mýty, kterými je tato komodita opředena. Žádný investor nevloží prostředky do něčeho, čemu nerozumí. Lidé mají obavy z toho, aby koupili skutečný diamant, nemají dostatečné znalosti o tom, jak ho koupit, jak prodat, jak je zabezpečeno, aby vše bylokorektní a průhledné. Další obavy vycházejí z neznalosti určení skutečné ceny a z poměrné „uzavřenosti" tohoto oboru. Někteří si i pamatují problémy, které nastaly v 90. letech minulého století se zástavami drahých kamenů v bankách.

Tak nám to prosím vysvětlete.

investice-dic-pazdera

Pokusím se o to v krátké a srozumitelné formě. Kimberleyský proces dnes zaručuje, že na trh se dostávají pouze kameny z ofi ciálních zdrojů a každý licencovaný obchodník vám to musí garantovat. Kameny procházejí velmi přísnou certifi kací, kdy gemologické laboratoře (specializované znalecké kanceláře) určují parametry jednotlivých broušených kamenů. Jsou to čtyři základní údaje, které jsou označovány jako 4C podle počátečních písmen jednotlivých parametrů:

1) Cut (brus), který určuje tvar brusu a jeho dokonalost z hlediska matematického modelu.

2) Carat (váha – pozor neplést s karát, což je ryzost zlata) – například jeden carat převedený na metrickou soustavu odpovídá 0,2 g a kámen vybroušený do tvaru briliantu má průměr 6,5 mm.

3) Colour (barva), jež je dána stupnicí od bílé barvy D až po nažloutlou Z.

4) Clarity (čistota), která je dána počtem nečistot, zjišťovaných pod desetinásobným zvětšením. Stupnice sahá od nejčistších (IF) až po ty, kde můžete nečistoty v kameni pozorovat pouhým okem (P). Gemologické laboratoře však určují pouze parametry kamene, vydávají k tomu certifi káty, ale neřeší cenu, která je otázkou obchodních podmínek jednotlivých společností s diamanty obchodujících. Každý kámen je originál, dva identické diamanty neexistují. Rozdíly v cenách mohou být velmi dramatické. Jen pro ilustraci, kámen váhové kategorie 1,00 CT (jeden carat) v briliantovém brusu může stát 50 000 Kč, ale ten, který má nejkvalitnější parametry, klidně i okolo 500 000 Kč. Jestliže mluvíme o investičních diamantech, pak mám na mysli kameny v briliantovém brusu od velikosti 1 CT a více a také ty, které se pohybují v přední části tabulky barvy (D, E, F) a čistoty (IF, VVS1, VVS2, VS1). Orientačně cena kamene investičního charakteru začíná od 200 000 Kč.

Jak se tedy určuje cena?

Cena diamantů není stanovována na klasické komoditní burze, kde se ceny mění průběžně (například jako zlato), ale je stanovována jednou týdně pro celý svět tzv. Rapaport Diamond Report (RAP). Dobří obchodníci se cenově pohybují právě okolo tohoto ceníku a seriózní obchodník by vám měl vždy ukázat nejen své ceny, ale i RAP, abyste se přesvědčili, že kupujete za dobrou cenu. Tento ceník má k dispozici každý z obchodníků, nicméně přístup k němu je placený. Pro větší zprůhlednění cen se v posledních letech snaží fi rmy z této oblasti vytvořit všeobecně dostupný ceník, kde by si kdokoliv mohl ověřit cenu nakupovaného kamene. Nejpoužívanější je k tomuto účelu Diamond Retail Benchmark společnosti IDEX ( www. idexonline.com), kde si může kdokoliv zadat parametry 4C nabídnutého kamene a ověřit maximální cenu na trhu. Také se tam ale dočtete, že dobrý obchodník by měl být jednoznačně pod touto cenou. U diamantů můžete udělat pouze dvě chyby. Koupíte ho draho nebo se špatným certifi kátem.

Které certifi káty jsou ty správné?

Aby bylo zaručeno, že kámen má objektivně správné parametry, je třeba mít certifi kát od světově uznávané gemologické laboratoře. Renomovaní obchodníci používají certifi káty od největších světových laboratoří, jako jsou americká GIA nebo belgické HRD Antwerp či IGI. Všechny tyto laboratoře jsou akceptovány na celém světě, proto v případě, že kámen prodáváte, lze tak učinit v jakékoliv měně a kdekoliv na světe. Tento všeobecný platební ekvivalent je také jednou ze zajímavých vlastností investičních diamantů.

Jaké jsou tedy jeho důležité vlastnosti?

Cena diamantu se sleduje téměř 100 let a za tuto dobu až na dvě výjimky vždy rostl na ceně. Ona dvě historická zakolísání měla vždy po období razantního nárůstu ceny. Naposledy jsme toho byli svědkem poměrně nedávno, na konci roku 2008, kdy tomu předcházelo období s nárůstem ceny u větších kamenů i o desítky procent. A tak v meziročním srovnání šla cena nakonec vzhůru. Pro investory se jedná o konzervativní nástroj, který je velmi koncentrovaným bohatstvím. Doporučená doba investice je 5 a více let a diamanty rozhodně neslouží ke spekulativnímu výdělku. Je to uchovatel hodnoty s předvídatelným výsledkem. Je velmi dobré, že se podobně jako zlato stává v dobách ekonomické „ nepohody" bezpečným přístavem pro zabezpečení majetku a já ho osobně doporučuji do portfolia investorů v současné době okolo 10 % z celkového objemu majetku. V každém případě dosahuje výsledků nad úroveň infl ace a jelikož se dá směnit za jakoukoliv měnu, chrání vlastníka i před případnými měnovými reformami, případně tvoří bezpečný „můstek" při řízené konverzi měn, jako tomu bylo před časem na Slovensku. Jelikož se chová „protisměrně" oproti jiným investičním nástrojům, je zajímavou fi nanční protiváhou k ostatním typům investic v portfoliu.

Co myslíte tím „protisměrným" chováním?

Větší investoři ho používají následovně. Mají část v diamantech a zlatě, základ většinou tvoří nemovitosti a pozemky a poměrnou část mají umístěnou v různých derivátech, akciích, dluhopisech, podílových fondech, Forexu, burze a dalších nástrojích. Část peněz končí v uměleckých předmětech, starožitnostech, případně ve sběratelských vášních. Případně své peníze reinvestují do svých fi rem, tedy tam, kde to nejlépe ovládají. To je velmi správné rozmístění fi nančních prostředků – v současné době populární diverzifi kace. Když přijde ekonomická krize, ceny nemovitostí zakolísají a zhorší se jim likvidita, cenné papíry většinou výrazně klesnou, u uměleckých předmětů se zúží cílová skupina potenciálních kupců a produktivita fi rem poklesne, sníží se výkonnost ekonomiky. V takové chvíli produkty typu diamanty a zlato začnou většinou velmi dynamicky růst na ceně. Pokud v takové chvíli potřebujete peníze, nebudete prodávat to, co je podhodnocené, nebo se výrazně prodlouží doba prodeje, abyste nemuseli jít pod cenu, ale prodáte spekulativně to, co má vysoký výnos. Tím se vytváří velmi chytrá fi nanční váha. Myslím, že většina lidí zná staré židovské moudro typu: „třetina zlato a diamanty, třetina nemovitosti a s třetinou spekulovat". Je v tom velmi hluboké racio a platí to i dnes. Přidám ještě jednu „moudrost", kterou se můžete dočíst v investorských publikacích. Jestliže přicházejí ekonomicky a politicky nestabilní doby, potom mějte své peníze uložené převážně v kvalitních movitých a nemovitých věcech, které fyzicky vlastníte. Co to je? Je to jednoduché – nemovitosti, pozemky, zlato a diamanty. To jsou investice, kterým všude na světě rozumí a které mají svoji hodnotu i při nejhorších scénářích. Trápí vás, zda tady bude koruna, euro, dolar nebo možná některá asijská měna? Bojíte se vysoké infl ace v důsledku extrémního předlužení států? Ztráty hodnoty bankovek, které nejsou podloženy adekvátní hodnotou a postupně se stávají bezcennými papírky? Bojíte se, jak dopadne Evropská unie včetně bankrotů států a velkých fi nančních ústavů? Rád používám takový jednoduchý příměr pro pochopení virtuality současného fi nančního světa. Vezměte stodolarovou nebo stoeurovou bankovku, cihličku zlata nebo malý diamant a zakopejte to na 100 let na své zahradě. Nezapomeňte to říci svým pravnukům a tipněte si, co z výše jmenovaných věcí bude mít za 50 nebo 100 let hodnotu? Na některé věci stačí „selský rozum".

A protože problematika nebyla zdaleka vyčerpána, připravujeme do dalšího čísla druhou část s tématy:
Z jakých důvodů si diamant lidé pořizují?
Lze ho porovnat s dalšími typy investic?
Jak probíhá takový obchod?
Od koho nakupovat a na co si dát pozor?
Jaké výnosy mají investiční diamanty?
Jak je lze prodat?

V poslední době se poodhaluje rouška tajemnosti, jež dosud provázela problematiku investic do diamantů. Tento segment investování byl donedávna doménou nemnohých, teď se však z investičních diamantů stává běžný nástroj, rozšiřující škálu seriózních investičních možností. Díky nejistému vývoji světové ekonomiky ukládá své prostředky do diamantů rychle rostoucí množství investorů.

I ve druhé části našeho rozhovoru o žhavé problematice investičních diamantů byl naším partnerem Ing. Vladimír Pazdera – ekonom a manažer společnosti Diamonds International Corporation – D.I.C. a.s., která je jako jediná fi rma ze zemí střední a východní Evropy členem antverpské Diamantové burzy – Beurs Voor Diamanthandel. Ing. Pazdera nám odpověděl na řadu praktických otázek, jimiž by se měl předem zabývat každý zodpovědný investor, hodlající do tohoto sektoru vstoupit.

Z jakých důvodů si lidé pořizují diamanty?

Použití diamantů je překvapivě široké díky jejich specifi ckým a unikátním vlastnostem, o nichž byla řeč v minulém čísle. Podle statistik ČNB mají naši spoluobčané své peníze uloženy v drtivé většině v bankách na spořících účtech a termínovaných vkladech, stavebních spořitelnách, penzijních fondech, životních kapitálových pojistkách a v dalších standardních produktech. Ti odvážnější nebo fi nančně gramotnější investují do akciového trhu, podílových fondů, dluhopisů dalších nástrojů fi nančního trhu, případně jsou orientováni na starožitnosti, umělecké předměty či sbírkové aktivity. Finanční prostředky těch, kteří pracují s většími penězi, končí v nemovitostech, případně pozemcích. Módní je zlato a v menší míře i ostatní drahé kovy. Ze všech těchto skupin k nám pro informace přicházejí potenciální investoři, kteří mají zájem seznámit se s problematikou investice do drahých kamenů. Velcí investoři používají diamanty v rámci diverzifi kace jako bezpečnou pojistku pro část svých peněz a podle velikosti vložené částky očekávají poměrně zajímavý výnos. Samotného mě ale překvapilo, jaký obrat nastal i v segmentu lidí, kteří například na tři rodná čísla v rodině mají uložené peníze na stavebním spoření, jednou za 6 let si vyberou 250 000 Kč od stavební spořitelny a ty peníze opět vkládají na dalších 6 let do tohoto produktu. Peníze nepotřebují na rekonstrukce či pořízení bydlení, tento nástroj používají pouze jako spoření pro sebe a své děti. My jim dokážeme nabídnout produkt, jenž výrazně lépe zhodnotí jejich úspory. O bankovních spořících produktech nechci ani mluvit. Při dnešních výnosech těchto produktů nelze mluvit o investici, investice je pro mne stav, kdy vložené prostředky vydělávají minimálně nad úroveň infl ace. Investice do diamantu je zajímavou alternativou dlouhodobého spoření pro děti a vnuky. Čím déle necháte takovou investici pracovat, tím zajímavějších výnosů dosáhnete.

Jaké jsou další přednosti takových investic?

Každý vybroušený kámen je originál, je přesně a ověřitelně certifi kován, nicméně nikde neexistuje seznam vlastníků kamenů. Nechci zde spekulovat, ale je řada lidí, kteří si nepřejí, aby někdo věděl o jejich majetku. Tímto způsobem tedy můžete své peníze „ukrýt". Opakem je způsob, kdy si kámen necháte vložit do nějakého šperku a můžete všem okolo sebe ukázat, že nejenom britská královna je obdivovatelkou a vlastníkem těchto nádherných výtvorů přírody. Tato varianta použití diamantů navazuje na záměr naší společnosti zavést tradice, jež známe ze zahraničí a které tu byly po II. světové válce potlačovány. Pokud někoho milujete a chcete mu dát něco na věky považovaného za stálé a luxusní, pořiďte mu krásný diamantový šperk. Jako fi rma myslíme i na muže – i já sám jsem příznivcem kvalitních diamantových hodinek, které naše fi rma nabízí v limitovaných sériích a prohlédnout si je lze v našich showroomech. Všechny diamantové šperky považuji za krásné a současně i fi nančně chytré záležitosti.

Chcete tím říci, že diamantové šperky jsou investicí?

Spojení krásy a investice spočívá v kvalitě diamantů, které jsou ve šperku osazeny. Uložení peněz do šperků považuji za investici, pokud je šperk osazen kvalitními diamanty nebo pokud má vysokou uměleckou hodnotu či je vyroben v limitované sérii. Zde se prolíná kategorie uměleckého předmětu, sběratelské vášně s investičním nástrojem. Naše společnost navíc umí za jistých předpokladů dostat podnikateli takový nákup legálně do nákladů, a tím mu trochu optimalizovat daně přes předměty, které mají umělecký charakter a rostou na hodnotě.

Trošku se nám tady teď prolnuly diamantové šperky a investiční diamanty.

Šperky a investiční diamanty jsou dvě kategorie, ale skutečně se mohou prolínat. Na malé diamanty v klasických špercích se nevystavují certifi káty jednotlivě, ale jeden certifi kát osvědčuje množství a kvalitu osazených diamantů. Ve šperku jich je někdy velké množství – desítky i stovky. Ale pokud si do šperku necháte zasadit větší kámen, je vystaven certifi kát na každý kámen, stejně jako na kameny investiční. Investiční kámen je tedy dán kvalitou, ne tím, zda je či není ve šperku. Samostatné certikáty ke každému diamantu vystavujeme již od velikosti 0,1 CT. Všechny certifi káty mají mezinárodní platnost a na investiční diamanty od 1,00 CT jsou dodávány certifi káty od nejprestižnějších laboratoří GIA, HRD nebo IGI.

Zpátky ke klasickým investičním kamenům. Jaké má diamant výnosy a kolik stojí?

Záleží na objemu prostředků, které chce investor vložit. Abychom měli nástroj, kde je výnos minimálně na úrovni infl ace, je třeba se pohybovat ve fi nančním objemu 200 000 Kč a více. Doporučený kvalitní diamant v kategorii 1,00 CT ( jeden carat – to je váha kamene) v briliantovém brusu se cenově pohybuje okolo 15–18 tisíc dolarů (barvy D–F, čistota IF-VVS2), 1,5 CT (jeden a půl carat) s podobně kvalitními parametry bude stát mezi 25–40 tisíci, u 2,00 CT šplhá cena na cca 50–80 tisíc, kvalitní tříkarát stojí orientačně 100–170 tisíc dolarů, špičkové pětikarátové kameny šplhají až k hranici půl milionu dolarů. Parametry – clarity (čistota) a colour (barva) v rámci konkrétní caratové skupiny ovlivňují cenu až o desítky procent. Pro výběr optimálního kamene proto potřebujete odborníka. Specialista většímu investorovi odborně připraví i návrh portfolia – někdy je vhodné vybrat několik diamantů v různých caratových skupinách, aby se vyrovnaly rozdíly v nárůstu ceny v závislosti na čase. Cena diamantové hmoty totiž roste plošně, ale výsledný produkt – broušený a certifi kovaný diamant, se kterým obchodujeme – se cenově pohybuje směrem vzhůru rozdílně v jednotlivých kategoriích. V případě potřeby peněz pak investor prodá kámen v objemu, který odpovídá potřebě fi nančních prostředků nebo jeho aktuálnímu výnosu. Graf zachycuje výnosy v jednotlivých caratových skupinách za 25 let. První sloupec je výnos průměrný (namíchané nejhorší i nejlepší kameny příslušné kategorie do průměru), ve druhém sloupci je nejvyšší dosažený výnos kvalitních a doporučených kamenů v dané kategorii. Především 25leté sloupce vám nabídnou konzervativní obrázek a dlouhodobý předpoklad bez ohledu na to, zda se pohybujeme v období rozkvětu či recese ekonomiky. Abych doplnil informaci, je třeba říci, že čísla odpovídají výnosům v amerických dolarech, tedy měně, v níž se s diamanty jako s ostatními komoditami obchoduje. Je třeba vzít v potaz to, že v ČR musíme počítat s kursem naší koruny vůči dolaru, což může hrát v náš prospěch, ale někdy to může působit i negativně na náš výnos. I z těchto důvodů připomínám doporučený investiční horizont držení kamene nejméně 5 let, abychom měli čas na předpokládaný výnos tohoto nástroje. Na druhou stranu při vlastnictví investičního diamantu máte možnost realizovat zpětný prodej v měně, kterou si zvolíte, protože máte v ruce koncentrované peníze, kterým rozumějí na kterémkoliv kontinentu, pokud máte k diamantu mezinárodně platný certifi kát.

Jak je to s následným prodejem investičního diamantu?

To je často probíraná otázka. Zdánlivě je nevýhodou diamantu, ale pouze pro ty, kteří stojí mimo tento obchod. V ČR je již řada licencovaných obchodníků včetně naší společnosti, na něž se můžete obrátit. Ti vám nabídnou výkup, pokud máte diamant, jak už bylo řečeno, s kvalitním certifi kátem. V zahraničí, kde je tento obchod mnohem zaběhlejší, jsou takových obchodníků stovky. Pokud na prodej diamantu spěcháte, dostanete peníze obratem, ale počítejte s diskontem okolo 25–30 % z aktuální ceníkové ceny (RAP). Jestliže se však obrátíte na profesionála, který se pohybuje v tomto obchodu, dokáže zprostředkovat obchod mezi prodávajícím a kupujícím při velmi malé zprostředkovatelské provizi. Výhodou diamantu je, že je to standardizovaný produkt. Obchod lze uskutečnit v jakékoliv zemi a obchodníků je velký počet. U menších diamantů (myšleno 1-2 CT, které jsou obrátkovější) je možné zajistit kupce při malé srážce v řádu několika týdnů. U větších, investičně zajímavějších kamenů je to otázka několika měsíců. Tento sekundární obchod se stále rozvíjí a produkty budou postupně zřejmě prodávány i formou aukcí a podobných nástrojů. Jsem přesvědčen, že těchto obchodních cest bude v budoucnosti mnohem více a vlastníci budou mít větší komfort a více možností při prodeji a tedy i realizaci výnosu.

Jak probíhá vlastní obchod?

Výběr obchodníka (= fi rmy) je důležitý a profesionalita služeb je nezbytná. Obchodník musí mít zkušenosti, měl by být na trhu jistou dobu, měl by mít kamenné kanceláře, případně prodejny a ideální je, když je přímým členem diamantové burzy. Měl by vám vždy podrobně vysvětlit problematiku a provést s vámi analýzu vašich potřeb a představ. Měl by mít k dispozici dostatečný výběr produktů, aby vám doporučil optimální variantu při výběru kamene. Ne tedy vybírat pouze z toho, co je zrovna na skladě. Vzhledem k množství variant si každý klient zaslouží podrobné vysvětlení typů a výnosů kamenů v jednotlivých skupinách a variantách. Obchodník by vám měl předložit nejen ceník vlastní fi rmy, ale pro porovnání i světově uznávaný Rapaport Diamond Report, abyste se přesvědčili o dobré ceně. Nezbytností je mezinárodně uznávaný certifi kát (GIA, HRD, IGI). V případě, že tvoříte portfolio složené z více kamenů, musí mít tato vnitřní diverzifi kace ekonomickou logiku, případně musí odpovídat účelu, pro který si takovou investici pořizujete. Po výběru je vystavena objednávka a poté obdrží klient fakturu, případně smlouvu, na základě které se provede platba a následně klient přebírá zboží. Objednávka i faktura musí přesně refl ektovat váš výběr včetně všech důležitých parametrů a identifi kačních znaků kamene, které jsou uvedeny v certifi kátu. Doporučuji trvat na laserování kamene, což znamená, že přímo na kameni na tenké plošce po obvodu (rundista) je laserovou technologií vypáleno originální číslo kamene a znak gemologické laboratoře, která vystavila certifi kát. Tímto způsobem si zabezpečíte i možnost, aby kámen nemusel být v ochranném obalu (je například ve šperku), a přesto byl jednoznačně identifi kovatelný s certifi kátem. Cena, kvalitní certifi kát a serióznost renomovaného obchodníka jsou ty nejdůležitější parametry. Velcí obchodníci jsou vázáni přísnými etickými pravidly oboru a nikdo si nedovolí udělat s klientem nekorektní obchod, protože by to pro něj bylo zničující.

Jak vnímáte současnou ekonomickou situaci v souvislosti s diamantem jako investicí?

Diamant je zajímavou alternativou – bezpečným přístavem pro část peněz, které dlouhodoběji nepotřebujeme. Je jednou  z mála typů investic, o které se nemusíme starat a využijeme ji až v době, kdy potřebujeme peníze – nebo jej přenecháme dalším generacím. Nemusíme zde řešit špatnou platební morálku nájemníků v naší nemovitosti, nemusíme se trápit nárůsty a propady akciových trhů, zda se pohybujeme v ekonomickém cyklu recese či konjunktury. Kámen máme většinou uložený v trezorech nebo bezpečnostních schránkách bank a použijeme ho ve správném okamžiku. Nebo kameny zasadíme pro radost do šperku nebo jiného uměleckého předmětu, aby nám dělaly každodenní radost díky své brilanci a třpytu. Ekonomická situace je neradostná, což je i jeden z důvodů, proč se lidé stále více zajímají o diamanty jako bezpečný přístav pro část svých peněz. Politici nám stále říkají, že 1+1=3, ale jako ekonom vím, že čísla se „okecat" nedají. Zhoršující se rating evropských bank, extrémní zadlužení států včetně možných bankrotů zatím nikoho nevyburcovalo, aby došlo k ostrým represivním krokům vůči mandatorním výdajům a změně fi skální politiky států. Na druhou stranu nejsou vytvořeny dostatečné stimulující podmínky pro nárůst ekonomik. Jsme tak trochu v pasti, řešíme dotace jako následek a neřešíme příčiny. Měnové reformy, vysoká infl ace jsou východiska, která rozhodně nejsou v současné době nereálná. V této situaci je třeba se chovat pragmaticky a ochránit si své zdroje uvážlivým chováním, správnou diverzifi kací a znalostí předpokladatelných scénářů. Rozložení majetku bylo vždy základem správného vztahu k němu, nicméně poslední čtyři roky a předpokládaný vývoj nás nabádají k jinému percentuálnímu rozdělení, než se dříve doporučovalo. Nastává doba významných přesunů a změny náhledu na produkty fi nančního trhu. Věřím, že diamant má svoji perspektivu teprve před sebou a obrat blížící se k miliardě, k níž se naše společnost blíží v této komoditě pouze na území ČR (Pozn.: DIC má své pobočky v dalších 13 zemích včetně Ruska, Číny a Vietnamu.), je jen začátkem obchodu s tímto jedinečným produktem, kombinujícím krásu a fi nanční přínos.

Čtvrtek, prosinec 8, 2011