Diamonds International Corporation - D.I.C., největší prodejce investičních diamantů a diamantových šperků v České republice, zvýšil svůj obrat meziročně ze 150 mil. Kč v roce 2007 na zhruba 400 mil. Kč v roce 2008.

Počet zákazníků se za stejné období zvýšil o 25% na 4 000. Jenom v prvním čtvrtletí roku 2009 prodala firma investiční diamanty a diamantové šperky za 90 mil. Kč.

Největší zájem byl o investiční diamanty od 1 do 4 karátu (1 karát - 0,2 gramu) v cenové relaci od 200 tis. Kč do 3,5 mil. Kč. U šperků zaznamenala firma největší poptávku po originálních špercích v cenových relacích od 15 tis. Kč do 120 tis. Kč.

V lednu tohoto roku prodala DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - D.I.C investiční diamant za 10 mil. Kč. Nejdražší diamant, který firma kdy prodala, byl investiční kámen s nejvyšším možným stupněm čistoty o váze 11,83 karátu za 34 milionů Kč.

,,Diamanty jsou spolu se zlatem nejstabilnější investicí za posledních 100 let a poptávka na českém trhu stále není nasycená," přibližuje situaci na trhu Ing. Přemysl Synek, generální ředitel DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - D.I.C., a pokračuje: ,,Prodeje našich diamantových šperků stále rostou, prodeje investičních diamantů rostou ještě rychleji. V minulosti jsme co do obratu prodávali zhruba 70% šperků a 30% investičních diamantů, nyní je poměr obrácený."

DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - D.I.C. v současné době jedná s vybranými českými bankami o tzv. ,,diamantových dluhopisech", které zpřístupní investice do diamantů širšímu okruhu finančních institucí i veřejnosti. K tomu dodává Ing. Přemysl Synek: ,,Na Slovensku tuto formu investice budeme uvádět pravděpodobně na podzim tohoto roku a už zvažujeme druhou emisi těchto dluhopisů, protože první emisi si pravděpodobně rozeberou finanční instituce."

Silná poptávka s sebou nese i některá rizika, ke kterým Ing. Synek říká: ,,V České republice vznikla v posledních letech silná poptávka po diamantu, protože zde nebyl od první republiky masověji nabízen. To s sebou nese i některé negativní jevy. Obracejí se na nás například zákazníci s tím, že získali velmi výhodně diamant, aby zjistili, že jejich diamant nemá zdaleka proklamovanou hodnotu. Proto všem zájemcům o diamant vřele doporučuji, aby při nákupu zachovali chladnou hlavu a nejdříve si prověřili zázemí obchodníka a pečlivě si zkontrolovali, zda má diamant certifikát pravosti od některé z předních gemologických laboratoří."

Zdroj:

19.5.2009 finance.cz str. 0 Tiskové zprávy ZDE

Úterý, květen 19, 2009