Diamant je symbolom bohatstva a spoločenského postavenia a jednou z najistejších možností investovania. Diamonds International Corporation (DIC), česká spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, sa zaoberá obchodovaním s investičnými diamantmi a výrobou vlastných briliantových šperkov. Prezidentom a predsedom predstavenstva D.I.C. je MUDr. Luboš Říha.
Středa, červenec 21, 2010