„Investorům, kteří mají zájem uložit své prostředky do diamantů, sestavíme investiční portfolio v optimálním poměru výnos - riziko - likvidita.

Každý tedy získá nabídku přímo na míru, přizpůsobenou jeho přáním a možnostem," vysvětluje Přemysl Synek, ředitel společnosti DIC,

v časopise Lobby č. 6.

Ing. Přemysl Synek

Úterý, červenec 15, 2008