Od počátku věků přemýšlí lidé, vlastnící určité investiční prostředky, jak je optimálně rozložit. Rozložit tak, aby jim zajišťovaly co největší výnos a minimální námahu při jeho dosahování.
Zároveň je trápilo, jak tyto prostředky zajistit proti všem politickým, ekonomickým a přírodním vlivům. Dnešní ekonomická věda si ustanovila pojmy Výnos, Riziko a Likvidita, kterými lze každou investici charakterizovat.

Bohužel, žádný investiční nástroj jednotlivě nedokáže tato tři kritéria obsáhnout v optimální míře.

Z toho důvodu začala vznikat investiční portfolia – rozložení majetku a investic.
Staré přísloví praví: rozdělte majetek na třetiny. Jednu třetinu nechte aktivní – např. vlastní podnikatelské aktivity. Jedna třetina ať přináší určitou rentu – např. nemovitosti, cenné papíry. Jednu třetinu však uschovejte, uložte jako „rezervu na horší časy“, kterou v ideálním případě nepoužijete a předáte další generaci. Od pradávna zde své dominantní místo mají zlato, drahé kameny a především diamanty.

Proč investovat do diamantů


Bezpečná investice

Každý diamant má certifikát nezávislé světové gemologické laboratoře IGI, HRD nebo GIA.

Trvalá hodnota

Cena diamantů je stabilní, dlouhodobě jen roste a nepodléhá žádné inflaci.

Neregistrovaná investice

Diamant není evidován žádnými úřady, je to plně anonymní vlastnictví.

Koncentrované bohatství

V malém objemu diamantu je velká hodnota, např. 1 kg zlata je ekvivalent zhruba 0,5 gramu kvalitního diamantu.

Snadná mobilita

Diamant lehce a bezpečně přenesete z místa na místo kdekoliv po světě.

Rychlá likvidita

Na jedné straně světa diamant koupíte a druhé straně světa ho zase prodáte.

Nezničitelnost

Diamant nezničí domácí oheň, voda, kyseliny… Je téměř nezničitelný.