Години наред хората с инвестиционно мислене търсят методи за диверсификация на средствата си, за да постигнат максимална доходност при минимум усилия. Същевренно възниква и въпросът, как да се предпазят тези средства от всички политически, икономически и природни влияния. Днес икономическата наука ясно определя концепции за доходност, риск и ликвидност, които характеризират всяка инвестиция.

За съжаление, нито един инвестиционен инструмент не може самостоятелно да покрие тези три критерия оптимално. По тази причина говорим за инвестиционно портфолио – разпределение на активите и инвестиции. Стара пословица казва: разделете имуществото си на три части. Една трета оставете активна – напр. собствени предприемачески дейности. Нека една трета носи определена рента – напр. недвижими имоти, ценни книжа. Една трета запазете като резерва за лоши дни, която в най-добрия случай няма да използвате и ще предадете на следващото поколение. Отдавна своето доминантно място тук заемат златото, скъпоценните камъни и диамантите.

Характеристики на диаманта


Сигурна инвестиция

Всеки диамант е сертифициран от независима световнопризната гемологическа лаборатория - IGI, HRD или GIA.

Постоянна стойност

Цената на диамантите е стабилна, в дългосрочен план расте и не подлежи на инфлация.

Дискретна инвестиция

Не съществува регистър на собствениците на диаманти, това е анонимно богатство.

Концентрирано богатство

В малък обем е концентрирана голяма стойност, напр. за 1 кг злато ще получим около 0,5 гр. качествен диамант.

Лесна мобилност

Лесно и безопасно ще пренесете диаманта от едно място на друго в цял свят.

Бърза ликвидност

Може да купите диамант на единия край на света и да го продадете на другия.

Неунищожим

Диамантът не може да бъде унищожен от домашен пожар, вода, киселина... Почти нищо не е в състояние да го унищожи.